Spring over hovedmenu

Blanketter og vejledninger – RAR Østjylland

Forvaltning ifht RAR

Nytteindsats - ansøgningsskema og vejledning til ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats - revideret januar 2017 (word-fil) (nyt vindue)

Evalueringsskema (anvendes ved ansøgning om forlængelse af dispensation ved nytteindsats

Ansøgningsskema vedrørende dispensation fra rimelighedskravet - førtidspensionister i løntilskud (word-fil) (nyt vindue)

(Ansøgningsskemaet sendes til det lokale jobcenter, som ansøger Det regionale Arbejdsmarkedsråd om dispensation fra rimelighedskravet m.v.)

Varsling ved afskedigelser af større omfang

Vejledning- Varsling af påtænkte afskedigelser af større omfang (word-fil) (nyt vindue)

Varsling - Indberetningsskema over afskedigede medarbejdere (word-fil) (nyt vindue)

Ansøgning om varslingspuljemidler

Ansøgningsskema - Varslingspuljerne (word-fil) (nyt vindue)

Vejledning til ansøgninger - Varslingspuljerne (word-fil) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 06-03-2018