Spring over hovedmenu

Midtjysk RAR-VEU konference

RAR Vestjylland og RAR Østjylland holder konferencen: "Det nye VEU-landskab" den 7. november 2018 kl. 10.00-16.00 i Danmarks Japanske Have v/Trige, Randersvej 395, 8200 Aarhus

Fokus: Konferencen satte med 90 deltagere fokus på organiseringen af det nye VEU-landskab samt nogle af de tiltag, der skal imødekomme brugernes og beskæftigelsessystemets forskellige behov for fleksibilitet i opkvalificeringen, herunder digitalisering samt fjernundervisning.

Indsigt og Netværk: På konferencen mødtes de parter, der skal medvirke til at sikre, at det nye VEU-landskab bliver funktionsdygtigt. Samtidig blev deltagerne klogere på det 21. århundredes nye it-relaterede kompetence- og dannelseskrav for både unge og gamle, uanset om de er deltagere i uddannelse, arbejdsliv eller sociale kontekster. Endelig blev der givet et fremadrettet blik på ”livslang e-læring” og peget på opmærksomhedspunkter, når undervisning og læring transformeres til digitale arenaer.

Målgruppe: Konferencen henvendte sig til midtjyske ledere, vejledere, uddannelses- og virksomhedskonsulenter på uddannelsesinstitutioner, i jobcentre, faglige organisationer og a-kasser, som beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelse - herudover deltog flere medlemmer af RAR Østjylland og RAR Vestjylland og medarbejdere fra RAR's sekretariat - AMK Midt Nord.

Baggrund for konferencen: Trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har betydet en opgradering af rammevilkårene samt organisatorisk omlægning af den hidtidige VEU-indsats. Med aftalen udfases VEU-centrene for at være nedlagt ved udgangen af 2018. VEU-centrenes arbejdsområder varetages delvis i en RAR-model samt af arbejdsmarkedets parter. Og på en national platform samles alle typer af offentlige VEU-tilbud. Indsatsen er således spredt ud på en række forskellige instanser

Program og plancher:

Der var 90 deltagere. Konferencen bestod af både oplæg, paneldebat, spørgsmål fra salen og drøftelser i grupper, startede kl. 10.30 og sluttede klokken 16.

Velkomst og dagens program - v/RAR-formand Hans. A. Sørensen, RAR Østjylland - plancher (pdf) (nyt vindue) 

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen - Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt - plancher (pdf) (nyt vindue)

Parternes opsøgende arbejde v/chefkonsulent Finn Brøndum, Industriens Uddannelser - plancher (pdf) (nyt vindue)

DA's syn på det nye VEU-landskab - herunder forventningerne til de nye initiativer chefkonsulent Rasmus Enemark, DA - plancher (pdf) (nyt vindue)

3F's syn på det nye VEU-landskab - herunder forventningerne til de nye initiativer v/uddannelseskonsulent Claus Eskesen 3F  - plancher (pdf) (nyt vindue)

Én indgang – opdatering på etableringen af den nationale platform for alle offentlige VEU-tilbud samt voksenvejledning i regi af eVejledning v/chefkonsulent Kasper Hein, Styrelsen for IT og Læring - Undervisningsministeriet  - plancher (pdf) (nyt vindue)

Hvilken betydning får de nye tiltag for dig, din arbejdsplads og det tværgående samarbejde? – dialog v/bordene

En national strategisk indsats for digitalisering af VEU - Baggrund og ambition for trepartsaftalens digitaliseringsinitiativer, herunder igangsatte tiltag.
v/fuldmægtig Lykke Bay, Styrelsen for IT og Læring – Undervisningsministeriet  - plancher (pdf) (nyt vindue)

Erfaringer m/fjernundervisning v/VEU-uddannelsesinstitutioner – muligheder, barrierer og fokuspunkter ved:

Ingelise Christensen VUC  - plancher (pdf) (nyt vindue)

Rasmus Nygaard - Aarhus Tech - plancher (pdf) (nyt vindue)

Per Schou-Nielsen VIA University College - plancher (pdf) (nyt vindue)

Digital læring, fjernundervisning og fleksibilitet – refleksioner og perspektiver v/forsker Peter Holmboe, UC Syd - plancher (pdf) (nyt vindue)

Opsamling, afrunding og tak for i dag  ved RAR formand John Hermansen, RAR Vestjylland

Konferencen sluttede kl. 16.

Fotos fra konferencen (pdf) (nyt vindue)

Konferencen er arrangeret af RAR Østjylland og RAR Vestjylland sammen med AMK Midt-Nord.

 

Sidst opdateret: 15-04-2020