Spring over hovedmenu

Kamstrup A/S er længere i sin digitaliseringsplan grundet Covid-19

Udsendt 02-03-2021

Ny analyse fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland, har kigget nærmere på, hvordan Covid-19 pandemien har påvirket eksportvirksomheder i industrien og har krævet omstilling i produktionen. Covid-19 har påvirket virksomhederne forskelligt, men generelt tegner der sig et billede af, at virksomheder med bred produktion klarer sig bedst. Situationen har vist et behov for nye og forstærkede kompetencer inden for proaktivt og digitalt salg, men også yderligere behov for f.eks. digitalisering, som det har været gældende for virksomheden Kamstrup A/S.

Nyhed og pressemeddelelse fra RAR Østjylland: Kamstrup A/S er længere i sin digitaliseringsplan grundet Covid-19 2021-03-02 (pdf) (nyt vindue)

Forstærkede og nye kompetencebehov for industrivirksomheder

Eksportvirksomhedernes største udfordring under Covid-19 har været og er forsat på salgssiden snarere end produktionssiden. Nedgangen i ordrebogen har skabt et øget fokus på at finde nye kunder og for nogle af komme ind på nye markeder. Under covid-19 har dette krævet en helt ny måde at tænke salg på. En efterspørgsel fra kunder på grønne produkter og processer, har også øget fokus på opkvalificering her. Endelig har fokus på den accelererende teknologiske og digitale udvikling i driften og produktionen også fyldt meget. Hos Kamstrup A/S, har det sågar presset virksomheden frem i tidsplanen.

”Hvis vi kigger internt, har covid-19 pandemien gjort, at vi er kommet 3-4 år længere frem på digitaliseringsplan. Det har været en gave. Det er også sket for vores kunder. Når vores kunder ikke længere kan have besøg af deres kunder eller teknikere, så skal de også digitalisere yderligere. Der har vi en unik mulighed for at gå ind og hjælpe dem yderligere. De er mere modtagelige over for den hjælp nu end før covid-19. Vi kan bruge nogle af vores løsninger til at hjælpe dem.” Michael Stubbe, Vice President HR, Kamstrup A/S.

Virksomheder med bred og omstillingsparat produktion klarer krisen bedst

De interviewede virksomheder i Østjylland og Nordjylland i analysen: ’Behov for rekruttering og opkvalificering hos eksportvirksomheder i industrien’ viser et bredt billede af, hvordan de er blevet påvirket af covid-19 pandemien. En fælles paramter er, at pandemiens påvirkning opleves af virksomheder som pludselig og nærmest uden varsel. Virksomhederne forventer dog, at det er en forbigående situation, som ikke kan sammenlignes med finanskrisens varighed. De har størst fokus på at komme igennem krisen med deres produkter, medarbejdere og kunder intakte. Dertil har virksomheder med en bred, agil og omstillingsparat produktion klaret sig bedst, viser analysen.

RAR Østjylland har en særlig opmærksomhed på at understøtte det regionale arbejdsmarked og pege på de nye potentialer som digitalisering giver. Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland udtaler:

”Det har været interessant at se, hvordan industrivirksomhederne er blevet påvirket af covid-19 i forhold til erhvervslivet generelt. Perioden har vist et nyt behov, for at kunne arbejde med virtuelle leads og virtuel gennemgang af produktionslinjer, nye måder at tænke internationale kunderelationer på samt grundlæggende digitale kompetencer. Især øget behov for digitale kompetencer vægtes også højt hos RAR Østjylland, hvorfor det blandt andre bliver prioriteret som indsatsområde de kommende år. Opkvalificering er et vigtigt redskab i denne forbindelse og RAR Østjylland indgår i flere samarbejder på tværs af erhvervsfremmesystemet, beskæftigelsessystemet og uddannelsessystemet for at imødekomme fremtidens behov på arbejdsmarkedet.”

Analysen er udarbejdet af COWI for RAR Østjylland i samarbejde med RAR Nordjylland. 

Analysen i fuld længde plus overblik over Rådets andre VEU-analyser  

For yderligere kommentarer kontakt:

Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf: 87 22 55 11
Anders Daugberg Stryhn, Direktør for AMK Midt-Nord, Tlf: 72 22 36 02
Michael Stubbe, Vice President HR, Kamstrup A/S, Tlf.: 89 93 15 15

RAR Østjyllands sekretariat er AMK Midt-Nord: Nybrogade 16, 1. sal - 9000 Aalborg. TLF: 72 22 36 00