Spring over hovedmenu

Nyt om ledighed og beskæftigelse - RAR Østjylland - 1. juni 2021

Udsendt 01-06-2021

Ledigheden er faldet med 3.650 fuldtidspersoner fra april 2020 til april 2021. Det svarer til et fald på 16%.
Beskæftigelsen er steget med 1.222 fra februar 2020 til februar 2021 - en stigning på 0,3%.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2021-06-01 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Det seneste år har været kendetegnet ved store udsving i ledigheden i Østjylland. I april 2020 var ledigheden på et højt niveau som følge af den første nedlukning i forbindelse med COVID-19. Den sæsonkorrigerede ledighed nåede sit højeste niveau i maj 2020, hvorefter den faldt måned for måned i anden halvdel af 2020. I januar og februar 2021 steg ledigheden lidt som følge af den anden nedlukning, mens niveauet har været stabilt i marts og april 2021. Det seneste år er ledigheden i Østjylland faldet med 3.650 fuldtidspersoner.

Ledigheden er faldet i alle østjyske kommuner det seneste år – mest i Hedensted (28%), Silkeborg (24%) og Samsø kommune (24%). Samtidig er ledigheden faldet for alle aldersgrupper med undtagelse af de 60+ årige, hvor der har været en mindre stigning i ledigheden.

Mens den generelle ledighed i Østjylland er faldet det seneste år, er dette ikke tilfældet for langtidsledigheden, som er steget fra 4.059 personer i marts 2020 til 6.577 personer i marts 2021. I samme periode er de langtidslediges andel af alle ledige steget fra 17,6% til 28,2%.

Som det er tilfældet med ledigheden, har der også været betydelige udsving i antallet af beskæftigede østjyder det seneste år. Efter et stort fald i foråret 2020 steg beskæftigelsen fra sidst på sommeren og hen over efteråret. I starten af 2021 er stigningen i beskæftigelsen dog aftaget. Fra februar 2020 til februar 2021 er beskæftigelsen steget med 1.222 fuldtids-personer.

Særligt i Aarhus (1.365), Silkeborg (623) og Horsens (476) har der været stigende beskæftigelse.

Beskæftigelsestallene for marts 2021 er usikre, men de foreløbige tal indikerer, at beskæftigelsen stiger markant i foråret 2021 i forbindelse med den gradvise genåbning

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-06-01 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02