Spring over hovedmenu

Fremgang på det østjyske arbejdsmarked skærper fokus på målrettet opkvalificering”

Udsendt 03-05-2021

Ledigheden er steget med 1.579 fuldtidspersoner fra marts 2020 til marts 2021.
Det svarer til en stigning på 7,9%.
Beskæftigelsen er steget med 3.672 fra januar 2020 til januar 2021 - en stigning på 1,0%.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2021-05-03 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Det seneste år har været kendetegnet ved store udsving i ledigheden i Østjylland. Efter en markant stigning i foråret 2020 har ledigheden i Østjylland været faldende i hele andet halvår af 2020. De første to måneder af 2021 steg ledigheden igen som følge af den anden nedlukning, mens de seneste tal fra marts 2021 viser faldende ledighed. De sæsonkorrigerede tal viser et fald i ledigheden fra februar 2021 til marts 2021 på 0,7%.

Beskæftigelsen i Østjylland faldt i forbindelse med nedlukningen i foråret, men fra maj 2020 har beskæftigelsen været stigende. Fra januar 2020 til januar 2021 er beskæftigelsen steget med 3.672 fuldtidspersoner, og fra bunden i april 2020 er beskæftigelsen frem til januar 2021 steget med 8.853 fuldtidspersoner.

Formand for Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland, Jakob Beck Wätjen, udtaler:

”Det er godt og vel et år siden, at det østjyske arbejdsmarked gik ind i en meget turbulent periode som følge af den første nedlukning. Vi har ikke lagt alle udfordringerne bag os, men i takt med den gradvise genåbning af sam-fundet tør vi håbe på en gunstig udvikling i den kommende tid. Beskæftigelsen stiger, ledigheden falder, og antallet af nyopslåede stillinger er rekordhøjt.

Samtidig viser den seneste rekrutteringsundersøgelse, at østjyske virksomheders rekrutteringsudfordringer nærmer sig niveauet før Corona-perioden. Det er for så vidt også en indikation på et arbejdsmarked i fremgang, men det er også en stor udfordring for virksomhederne og for fortsat vækst i beskæftigelsen.

I lyset af den aktuelle udvikling er Rådet derfor stærkt optaget af at arbejde for et styrket match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel. Blandt andet har Rådet netop præsenteret kompetence-værktøjet på et webinar for jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. Kompetenceværktøjet giver et meget detaljeret indblik i virksomhedernes efterspørgsel, hvilket understøtter opkvalificering målrettet virksomhedernes behov.” 

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-05-03 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02