Spring over hovedmenu

Beskæftigelsen stiger og ledigheden falder, men der er stadig store udfordringer”

Udsendt 01-02-2021

Ledigheden er steget med 3.203 fuldtidspersoner fra december 2019 til december 2020.
Det svarer til en stigning på 18%.
Beskæftigelsen er steget med 2.237 fra oktober 2019 til oktober 2020. Det svarer til en stigning på 0,6%

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2021-02-01-pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Ledigheden i Østjylland er faldet i anden halvdel af 2020. Sammenlignet med samme måned året før var leigheden i maj 2020 steget med knap 8.300 fuldtidspersoner, mens tallet for december 2020 er 3.200. Korrigeret for sæsonudsving har der således været et markant fald i ledigheden fra maj til december på 5.100.

Alle østjyske kommuner har dog haft stigende ledighed det seneste år. Fordelt på a-kasser ses de største faktiske stigninger i a-kasser med mange kortuddannede, i de akademiske a-kasser og på HK-området.

Beskæftigelsen i Østjylland faldt i forbindelse med nedlukningen i foråret. Sammenlignet med samme måned året før var beskæftigelsen i april 2020 faldet med 7.400 fuldtidspersoner. Efterfølgende er beskæftigelsen steget, og i oktober 2020 er beskæftigelsen steget med 2.200 sammenlignet med oktober 2019. Beskæftigelsen er steget i 9 af de 12 østjyske kommuner det seneste år.

Formand for Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland, Jakob Beck Wätjen, udtaler på baggrund af de seneste tal for ledighed og beskæftigelse:

”Det er selvfølgelig glædeligt, at der igen er fremgang i beskæftigelsen, og at ledigheden falder for syvende måned i træk. De nyeste tal fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering peger dog i retning af stigende ledighed fra starten af det nye år, og store dele af erhvervslivet er fortsat lukket ned.

Derfor vil rådets fokus fortsat være tosidet. Vi skal afbøde de negative effekter af COVID-19, og ledige østjyder skal i job eller opkvalificeres i retning af de jobåbninger, som kommer.

Samtidig skal de virksomheder, der ansætter og driver væksten i beskæftigelsen, sikres kvalificeret arbejdskraft, og rådets VEU-koordinatorer arbejder derfor intensivt med koordinering af målrettet opkvalificering af både ledige og beskæftigede.”

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-02-01 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02