Spring over hovedmenu

Beskæftigelsen stiger men ledighed er fortsat en stor udfordring

Udsendt 11-01-2021

Ledigheden er steget med 3.312 fuldtidspersoner fra november 2019 til november 2020. Det svarer til en stigning på 19%.
Beskæftigelsen er steget med 666 fra september 2019 til september 2020. Det svarer til en stigning på 0,2%.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2021-01-11-pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Formand for Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland, Jakob Beck Wätjen, udtaler på baggrund af de seneste østjyske tal for beskæfti-gelse og ledighed:

”I Østjylland har der i en årrække været årlige stigninger i beskæftigelsen på omkring 5.000 fuld-tidspersoner. Når vi sammenligner september 2020 med september 2019, ser vi en stigning på 666. Vi er altså langt fra ’tilbage på sporet’, men det er første gang siden nedlukningen i marts, at vi ser en stigning i beskæftigelsen, når vi sammenligner med samme måned i 2019.

Ledigheden i Østjylland var tilbage i maj 2020 steget med knap 8.300 fuldtidspersoner sammen-lignet med maj måned 2019. De seneste tal, som viser udviklingen fra november 2019 til november 2020, viser en stigning i ledigheden på 3.312. Stigningen i ledigheden fra april måned er således mere end halveret, og det er sjette måned i træk med faldende ledighed.

Alligevel er stigende ledighed en stor udfordring for det østjyske arbejdsmarked og for den enkelte, som rammes af ledighed. Det er gået den rigtige vej, men der er fortsat en stigning i ledigheden på mere end 3.000. Samtidig viser opgørelser fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, at ledigheden på landsplan steg med 5,7% fra 20. december 2020 til 3. januar 2021. En stigning der formodentlig skal ses i lyset af den aktuelle ned-lukning, og som også vil kunne mærkes i Østjylland.

I RAR Østjylland har vi derfor fortsat fokus på arbejdsstyrkens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel. Den seneste rekrutteringsundersøgelse viser, at der fortsat er mange østjyske virksomheder, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Et væsentligt element i RAR’s strategi for 2021 er derfor at understøtte målrettet opkvalificering, så ledige østjyder kan tilegne sig de efter-spurgte kompetencer og komme tilbage i job

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-01-11 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02