Spring over hovedmenu

Opkvalificeringsforløb til fibertekniker for ledige skal sikre kvalificeret arbejdskraft til landsdækkende behov

23-11-2020

Jobcenter Randers har i dialog med Intego A/S identificeret rekrutteringsudfordringer i forhold til at få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til fiberområdet. Derfor har Jobcentret, Intego A/S og det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland igangsat et pilotprojekt, der kan bidrage til at løse de konkrete udfordringer.

Opkvalificeringsforløb til fibertekniker for ledige skal sikre kvalificeret arbejdskraft til landsdækkende behov - Pressemeddelelsen i printbart format - RAR Østjylland - 23.november 2020 (pdf) (nyt vindue)

Behovet for fiberteknikere i branchen er stort. Derfor blev det hurtigt besluttet at lave et pilotprojekt, hvor virksomhederne Intego A/S og Xterna A/S er samarbejdspartnere og aftagere af kandidater fra et samarbejde mellem Jobcentrene i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Herning, Århus, Vejle og Randers. Pilotprojektet henvender sig til forskellige grupper af ledige, der har flair for teknik/hardware eller ønsker at opkvalificere sig til branchen.

Fibertekniker-projektet er kommet godt fra start med 14 engagerede kursister, der ser ind i et 9 ugers forløb med uddannelse og praktik. Hvis kandidaterne gennemfører opkvalificeringsforløbet - og lever op til forventningerne i praktikperioden - så vil de efterfølgende blive tilbudt varig beskæftigelse.

”Fiberområdet har hos os - lige som hos andre i branchen - været et stort vækstområde, og alt tyder på at det kommer til at forsætte de kommende år. Det kommer til at kræve flere medarbejdere, men allerede nu er der stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Hvorfor vi selvsagt er meget interesseret i at indgå i opkvalificeringsforløb omkring opkvalificering af ufaglærte ledige kandidater for at afdække et behov hos Intego A/S på op imod 15-20 medarbejdere årligt de kommende år,” udtaler Henrik Hougaard, der er afdelingschef hos Intego A/S i Aarhus og initiativtageren til det nye forløb.

Intentionen fra samarbejdspartnerne er at det nuværende opkvalificeringsforløb kan danne grundlag for tilsvarende opkvalificeringsforløb fremover. I dette forløb har man involveret flere afdelinger hos Intego A/S eks. Randers, Århus, Viborg og Aalborg, samt nogle af Xterna A/S samarbejdspartnere. Udvælgelse og rekruttering til forløbet har foregået i et tæt samarbejde mellem de to virksomheder og de involverede jobcentrene, et samarbejde som har fungeret godt og respektfuldt.

”Da Intego A/S kom med forslag til dette opkvalificeringsprojekt, kunne vi som vikarbureau til branchen, hurtig tilslutte os, at det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft til fiberbranchen. I øjeblikket rører virksomhederne i den samme gryde, for at finde en kvalificeret medarbejder, hvilket ikke er en holdbar situation. På nuværende tidspunkt er der mangel på fiberteknikere til projekter i hele landet. Derfor glæder vi os over dette samarbejde, som vi håber bliver så stor en succes at vi kan fortsætte med at opgradere ledige til at besætte de mange stillinger,” udtaler Derek Madden, Xterna A/S.

Opkvalificering af ledige til konkrete virksomhedsbehov

Formålet med pilotprojektet er at sikre, at Intego A/S’s efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft indenfor montering/installation af fiberbåndsforbindelser fremover i større grad kan efterkommes. Dertil ønsker man at udbrede en ny jobmulighed for ufaglærte med flair for teknik/hardware, som eventuelt er motiverede for et brancheskift. Denne faggruppe er desuden generelt udfordret i forhold til jobmuligheder og alternative jobmuligheder er derfor være kærkomment og ikke et ukendt fænomen hos Jobcenter Randers:

”Hos Jobcenter Randers er vi drevet af at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Vi har en tæt kontakt med virksomhederne i Randers, og vi samarbejder tæt med dem, og med vores kolleger fra jobcentre i andre kommuner, for at mindske mangelområderne inden for de forskellige brancher, der oplever mangel på faglært arbejdskraft,” siger chef for Jobcenter Randers Erhverv, Tine Arensbach.

Pilotprojekt i RAR Østjylland med potentiale på landsdækkende niveau
Energiselskaberne har ifølge Dansk Energi investeret over 20 milliarder kroner i udrulningen af fibernet i Danmark siden 2005, og i 2019 steg mængden af fibernetbredbånd med en hastighed på minimum 100 mbit/s med hele 30 procent i forhold til året før. Pilotprojektet er derfor højaktuelt i Østjylland men også for hele Danmark.

Et centralt fokusområde for RAR Østjylland er at sikre virksomhederne de rette kompetencer i rette tid. Derfor understøtter Rådets VEU-koordinatorer samarbejde på tværs der tager udgangspunkt i konkret behov på mangelområder. Og Jakob Beck Wätjen, Formand for RAR Østjylland, understøtter:

”Det er positivt, at vi i fællesskab kan bidrage til at løse konkrete virksomhedsbehov i Østjylland. Her og nu er der et stort potentiale hos Intego A/S og vikarbureauet Xterna, men der et meget større behov både regionalt og nationalt. Derfor er denne indsats både vigtig og prioriteret i RAR Østjylland.”

Faktaboks: 

Pilotprojektet: Forløbet i Fibermontør-montering/installation af bredbåndinstallationer har en varighed af 9 uger - fem ugers skoleforløb hos erhvervsskolen Tradium og fire ugers praktik hos virksomheder. Kursisterne kommer igennem førstehjælp, L-AUS kursus, fiberkabling samt bl.a. kundeservice og kommunikation og klæder de ledige på til at kunne varetage job ved Intego A/S og øvrige virksomheder i branchen. Projektet afsluttes i december 2020. Herefter vil parterne omkring pilotprojektet evaluere modellen, som potentielt kan udrulles i hele Danmark.

Nærmere oplysninger

Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02