Spring over hovedmenu

Opkvalificeringsforløb på vingerne

Udsendt 20-10-2020

RAR Østjyllands mission er, at understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det sker bl.a. gennem målrettede opkvalificeringstiltag for virksomheder og medarbejdere, som er med til at sikre arbejdsmarkedet de rette kvalifikationer.

Pressemeddelelsen 2020-10-21 fra RAR Østjylland som printbar fil - (pdf) (nyt vindue)

RAR Østjylland har en særlig opmærksomhed på virksomheder, der er negativt påvirkede af Covid-19, og netop derfor er der taget kontakt til en række virksomheder inden for udfordrede brancher. Målet er at synliggøre de muligheder, der er for at opkvalificere medarbejdere i perioder, hvor der er nedgang i virksomhedens aktivitet. Dette både for at sikre virksomheden kvalificeret arbejdskraft og for at fastholde medarbejdere i beskæftigelse.

En af de virksomheder, der har takket ja til først et møde og siden at udvikle opkvalificeringsforløb er Midtjyllands Lufthavn i Karup. Her har den proaktive kontakt betydet, at der i samspil med ledelsen og medarbejderrepræsentanterne er blevet udviklet undervisningsmoduler, der matcher virksomhedens behov, eksempelvis inden for IT og værtskab.

Frans Bjørn-Thygesen, direktør i Midtjyllands Lufthavn, udtaler: ”Hvis det ikke var for det Arbejdsmarkedskontorets proaktive indsats, så var vi slet ikke blevet opmærksom på de muligheder, der ligger i forhold til at opkvalificere vores medarbejdere. Samarbejdet har gjort det håndgribeligt for os, og det har været en stor hjælp at have en person, som kunne være vores sparringspartner og hjælpe os med at afklare de mange forskellige elementer i projektet. Den opgave kunne vi ikke have løftet alene.”

Lufthavnen gennemfører både fælles opkvalificeringsmoduler for alle medarbejdere og individuelle opkvalificeringsmoduller, der kan vælges til af den enkelte. Modulerne er udviklet sammen med Mercantec, der på kort tid sammensat et målrettet ’opkvalificeringskatalog’ baseret på lufthavnens ønsker.
Marie Nørgaard, Tillidsrepræsentant fra VSL, er glad for uddannelsesprojektet: ”Det er nogle meget relevante kurser, som kan være med til at løfte vores niveau som medarbejdere og som virksomhed. Og så betyder det meget, at skolen tilbyder stor fleksibilitet ved at kunne gennemføre meget af det hos os. Så bliver det ikke en barriere, at vi skal bruge til på transport frem og tilbage fra skolen. ”

1:1 Helhedsorienteret indsats fra start til slut

Denne proaktive tilgang til virksomhederne er i tråd med RAR Østjyllands fokus på at levere en jobrettet voksen- og efteruddannelse. Indsatsen går længere end blot at klæde virksomhederne på. Den giver også en uvildig partner, som kan koordinere i forhold til uddannelsesleverandørerne og sikre en helhedsorienteret tilgang til opkvalificering.

”Arbejdsmarkedskontorets uvildige sparring giver et afsæt for at samle ledelsen og tillidsrepræsentanter til en snak om virksomhedens opkvalificeringsbehov – både her og nu og på den lidt længere bane. Det er vigtigt, for det er kompliceret for en virksomhed at overskue de mange muligheder og faldgruber, der er i forhold til at bruge de rigtige ordninger og dermed at få skabt de tilbud, der matcher virksomheden og medarbejdernes behov bedst.” udtaler formand for RAR Østjylland, Jakob Beck Wätjen.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord står til rådighed for en uformel snak om de forskellige muligheder, der er inden for voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU).

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02