Spring over hovedmenu

Positive tendenser på et udfordret arbejdsmarked

Udsendt 01-12-2020

Ledigheden er steget med 4.124 fuldtids-personer fra oktober 2019 til oktober 2020. Det svarer til en stigning på 24%. Beskæftigelsen er faldet med 584 fra august 2019 til august 2020. Det svarer til et fald på 0,2%.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-12-01-pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Formand for Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland, Jakob Beck Wätjen, ser fortsat et østjysk arbejdsmarked, der er præget af usikkerhed, men han fremhæver også, at udviklingen de seneste måneder er gået i den rigtige retning. Han udtaler på baggrund af de seneste tal:

”Det østjyske arbejdsmarked har været hårdt ramt af situationen omkring COVID-19. Mange har mistet deres job, og der er fortsat usikkerhed omkring fremtiden i mange virksomheder. De seneste tal for ledighed og beskæftigelse tegner dog et billede af et arbejdsmarked i bedring.

Fra oktober 2019 til oktober 2020 er ledigheden steget med cirka 4.100, men samtidig viser de sæsonkorrigerede tal, at ledigheden er faldet med cirka 4.200 i perioden maj 2020 til oktober 2020. Stigningen i ledigheden er således stadig en stor udfordring, men i oktober falder ledigheden i Østjylland for femte måned i træk.

En tilsvarende udvikling gør sig gældende for beskæftigelsen. I perioden april 2019 til april 2020 så vi i Østjylland et fald i beskæftigelsen på cirka 7.500 fuldtidspersoner. I august måned, som er den seneste måned, der foreligger data for, er dette beskæftigelsesfald næsten væk. I august 2020 er antallet af beskæftigede fuldtidspersoner kun 584 lavere end i samme måned i 2019.
Vi har således et arbejdsmarked, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er der mange østjyder, der står uden job og antallet er cirka 4.000 højere end før COVID-19.

Rådet er derfor optaget af at understøtte indsatsen inden for de områder, hvor der er særligt stor efterspørgsel på arbejdskraft og derfor også gode beskæftigelsesmuligheder. Målrettet efteruddannelse og opkvalificering er et vigtigt redskab i denne indsats, som er det primære fokus for RAR Østjyllands VEU-koordinatorer.”

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-12-01 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02