Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye udfordringer – og nye muligheder – på det østjyske arbejdsmarked

Udsendt 02-11-2020

Ledigheden steg med 5.003 fuldtidspersoner fra september 2019 til september 2020. Det svarer til en stigning på 30%. Beskæftigelsen er faldet med 3.613 fra juli 2019 til juli 2020. Det svarer til et fald på 1%.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-11-02 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Ledighedsudviklingen i Østjylland er på niveau med udviklingen på landsplan, mens nedgangen i beskæftigelsen er lidt mindre i Østjylland. RAR Østjylland er optaget af denne udvikling, men som rådsformand Jakob Beck Wätjen forklarer, tager Rådet i høj grad også bestik af nuancerne bag de centrale nøgletal:

”I den nuværende situation er der østjyske virksomheder, der afskediger medarbejdere som følge af faldende omsætning. For mange virksomheder er der dog et alternativ til afskedigelse – nemlig at benytte mulighederne for kompetenceudvikling til at opkvalificere og fastholde medarbejdere. Rådet har derfor prioriteret, at VEU-koordinatorerne op-søger virksomheder, som påtænker afskedigelser, med henblik på at afdække mulighederne for fastholdelse gennem opkvalificering.

Samtidig med denne indsats er der også virksomheder, der ikke er hårdt ramt af Corona-situationen, og som efterspørger arbejdskraft. Rådets har derfor fortsat fokus på at sikre kvalificeret medarbejdere til østjyske virksomheder.
Også i forhold til de ledige er der væsentlige nuancer. For nogle er efteruddannelse den rigtige vej at gå, og Rådet er ved at få udarbejdet en analyse, som skal afdække hvor mange af de ledige, der er i målgruppen for uddannelsesordningerne.

Ledige dimittender – en gruppe der er vokset markant det seneste år – er en anden gruppe, som Rådet har særligt fokus på. Det samme gør sig gældende for gruppen af langtidsledige, som særligt er vokset efter nedlukningen i marts må-ned.

Endelig har rådet også prioriteret midler til analyser vedrørende ungegruppens overgang til uddannelse eller beskæftigelse, samt behovet for kvalificeret arbejdskraft i industriens eksportvirksomheder.”, afslutter Jakob Beck Wätjen.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-11-02 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02