Spring over hovedmenu

Et forandret arbejdsmarked kalder på opkvalificering på flere niveauer

Udsendt 01-10-2020

Ledigheden er steget med 5.487 fuldtidspersoner fra august 2019 til august 2020. Det svarer til en stigning på 31%.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen er faldet med 1.194 fra juni 2019 til juni 2020 – et fald på 0,3%.
”Efter en årrække med stor vækst i beskæftigelsen er det østjyske arbejdsmarked forandret i lyset af COVID-19. Beskæftigelsen er faldet svagt det seneste år, og ledigheden er steget med mere end 30%”, udtaler Rådsformand, Jacob Beck Wätjen.

I forrige uge var Rådet samlet for at diskutere Rådets strategi, og formanden fremhæver tre væsentlige udfordringer, som Rådet vil have fokus på den kommende tid:

”Rådet er særligt optaget af det stigende antal ledige. Aktuelt er der et overskud af arbejdskraft, men vi forventer at arbejdsmarkedet bedres de kommende år. Rådet vil fortsat have fokus på at få ledige i job. Derfor vil Rådet arbejde for at give de ledige kompetencer, som målrettes de områder, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft. Det styrker den enkeltes jobmuligheder og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I en tid med stigende ledighed er der et naturligt fokus på dem, der bliver ledige. Der er imidlertid også borgere, som var uden for arbejdsmarkedet før COVID-19, og som nu kan få endnu længere vej ind på arbejdsmarkedet, fordi de nyledige ofte er dem, der kommer først tilbage i beskæftigelse. Vi skal fortsat have fokus på at hjælpe denne gruppe, som – blandt andre – er de langtidsledige og en forholdsvis stor gruppe af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Rådet vil stadigvæk have fokus på virksomhedernes efterspørgsel og behov for kvalificeret arbejdskraft. Der er mange virksomheder, som fortsat kan have svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere med de faglige profiler, som efterspørges af virksomheden. Rådet vil derfor fortsat understøtte opkvalificering gennem korte erhvervsrettede kurser, og Rådet har pr. 1. oktober justeret positivlisten for den regionale uddannelsespulje, der giver jobcentrene 80% refusion, når de bevilger kurser, som fremgår af listen.”

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02