Spring over hovedmenu

RAR Østjylland fokuserer på opkvalificering af ledige

Udsendt 07-07-2020

Ledigheden er steget med 8.278 fuldtids-personer fra maj 2019 til maj 2020. Det svarer til en stigning på 51%. Beskæftigelsestallene for marts måned afspejler kun i begrænset omfang COVID-19 situationen, og fra marts 2019 til marts 2020 er beskæftigelsen faldet med 635. Beskæftigelsestallene for april, som er forbundet med større usikkerhed grundet efterregistrering, viser et fald i beskæftigelsen fra april 2019 til april 2020 på 8.331 fuldtidspersoner.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Fra maj 2019 til maj 2020 er ledigheden steget i alle østjyske kommuner, og alle a-kasser har haft stigende ledighed i perioden.

Formand for det regionale arbejdsmarkedsråd i Østjylland, Jakob Beck Wätjen udtaler på baggrund af tallene:

”I Rådet følger vi udviklingen på arbejdsmarkedet tæt, og vi er selvfølgelig særligt optagede af den stigende ledighed blandt borgere i Østjylland. Opgørelser fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering viser, at særligt unge og kortuddannede er ramt af ledighed.

Rådets VEU-koordinatorer arbejder hårdt på at finde veje til efteruddannelse og opkvalificering, som kan klæde arbejdsstyrken på med de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. De nye politiske aftaler fra 17. juni – som blandt andet styrker ordningerne vedrørende uddannelsesløft, voksenlærlinge og jobrotation samt mulighederne for korte erhvervsrettede kurser – er vigtige elementer i denne opgave.

Samtidig med at Rådet tager initiativer på baggrund af de nye udfordringer, noterer vi os også, at der er lyspunkter i den aktuelle udvikling. Antallet at nyopslåede stillinger på Jobnet er nu højere end i ugerne før nedlukningen primo marts, og antallet af lønkompenserede jobs er nede på 36.000 i uge 26. Mange virksomheder har således forladt ordningen den seneste tid, uden at det har medført en yderligere, markant stigning i ledigheden.”

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Henrik Christensen, arbejdsmarkedschef, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02