Spring over hovedmenu

RAR Østjylland fokuserer på de nye udfordringer

Udsendt 02-06-2020

I perioden april 2019 til april 2020 er arbejdsløsheden i Østjylland steget med 7.340 bruttoledige. Det svarer til en stigning i ledigheden på 46%. Ledighedsudviklingen er markant påvirket af situationen omkring COVID19 og den delvise nedlukning af mange samfundsaktiviteter.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsestallene i dette notat er fra februar, hvor COVID19 endnu ikke påvirkede arbejdsmarkedet. Fra februar 2019 til februar 2020 var der en vækst i beskæftigelen i Østjylland på 4.623 svarende til 1,2%.

”I den nuværende situation, er RAR Østjylland selvfølgelig særligt optagede af den stigende arbejdsløshed, som vi ser i alle østjyske kommuner, udtaler formand for RAR Østjylland, Hans A. Sørensen, og fortsætter:

”Fra starten af den delvise nedlukning tidligt i marts har Rådet indsamlet og formidlet viden om udviklingen på det østjyske arbejdsmarked i forbindelse med COVID19. Det er vigtigt, at vi kender udfordringerne – og det er samtidig vigtigt, at vi handler på dem. 

Arbejdsløsheden er steget med mere end 7.000 fuldtidspersoner på halvanden måned fra medio marts til slut april. Detaljerede opgørelser viser blandt andet, at unge og kortuddannede er særligt hårdt ramt af arbejdsløshed. Samtidig kan vi se, at især beskæftigede i brancherne Hoteller og restauranter, Tranport og Industri er blevet arbejdsløse.

Rådet har i denne situation fokus på flere forskellige aspekter. Og det er vigtigt i denne fase af Corona-krisen at huske på, at samfundet i høj grad er lykkedes med at ”holde hånden under”.

Store dele af arbejdsmarkedet er kun i begrænset omfang påvirket af COVID19, og vi skal understøtte det, der fungerer. Andre virksomheder har hjemsendt medarbejdere med lønkompensation. Det er vigtigt, at disse medarbejdere kommer tilbage til deres jobs. Nedgang i beskæftigelse har tidligere betydet færre praktikpladser, men det skal vi undgå denne gang.

Gennem efteruddannelse og opkvalificering skal vi udvikle kompetencerne hos de borgere, som har mistet deres arbejde. De skal kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet med styrkede kompetencer og nye muligheder for en fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Så Rådet forsøger både at overvåge og inspirere til indsatser, som kan ”holde hånden under” det østjyske arbejdsmarked og de østjyske borgere.”

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02