Spring over hovedmenu

Rådets nye positivliste styrker arbejdsløse østjyders kompetencer

Udsendt 03-03-2020

Beskæftigelsen i Østjylland er fortsat stigende, men ikke i samme omfang som tidligere. I perioden november 2015 til november 2018 har den gennemsnitlige, årlige stigning i beskæftigelsen været på 6.876 fuldtidsbeskæftigede. I den seneste årsperiode – november 2018 til november 2019 – er beskæftigelsen steget med 3.293 fuldtidspersoner.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen i Østjylland er fortsat stigende, men ikke i samme omfang som tidligere. I perioden november 2015 til november 2018 har den gennemsnitlige, årlige stigning i beskæftigelsen været på 6.876 fuldtidsbeskæftigede. I den seneste årsperiode – november 2018 til november 2019 – er beskæftigelsen steget med 3.293 fuldtidspersoner.

Det seneste år er beskæftigelsen steget i 10 af de 12 østjyske kommuner. Cirka halvdelen af den samlede stigning i Østjylland er i Aarhus, hvor 1.703 flere fuldtidspersoner er kommet i job. Beskæftigelsen er ligeledes steget forholdsvist meget i Silkeborg (531) og i Horsens (440).

Arbejdsløsheden har de seneste år ligget på et stort set uændret niveau, da beskæftigelsesfremgangen har været modsvaret af en næsten tilsvarende tilgang til arbejdsstyrken. Væksten i arbejdsstyrken fortsætter, men da beskæftigelsesvæksten ikke er så markant som de foregående år, er arbejdsløsheden stigende i Østjylland.

Stigningen i arbejdsløsheden er udelukkende på det forsikrede område, hvor 21 af 24 a-kasser har fået flere arbejdsløse medlemmer det seneste år. De største stigninger i arbejdsløsheden er i a-kasserne Akademikernes (160), Det faglige hus (136), FTF-A (94), Magistre (94) og Metalarbejdere (91). Samtidig bemærkes det, at den største procentuelle stigning i arbejdsløsheden er blandt de 60+ årige.
Formand for RAR Østjylland, Hans A. Sørensen, udtaler på baggrund af udviklingen:

”I det seneste år har 23% af beskæftigelsesfremgangen i hele landet været i Østjylland, og det er selvfølgelig positivt. Samtidig ser vi en stadig mere klar tendens til, at beskæftigelsesvæksten er aftagende, mens arbejdsstyrken – blandt andet som følge af tilbagetrækningsreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft – fortsætter med at vokse. Der er derfor en risiko for, at vi den kommende tid vil opleve stigende arbejdsløshed, og det optager naturligvis Rådet.

På det kommende rådsmøde beslutter Rådet, hvilke kurser der skal optages på positivlisten for den regionale uddannelsespulje, som giver refusion til jobcentre, der bevilger kurser fra positivlisten. Uddannelsespuljen bidrager således til, at arbejdsløse østjyder får styrket deres erhvervskompetencer, så de kan besætte de nye job, der skabes i vores region.

Samtidig arbejder Rådets VEU-koordinatorer for, at de mange muligheder for efteruddannelse og opkvalificering, som findes inden for beskæftigelsessystemet, bliver udnyttet bedst muligt, så flere - arbejdsløse såvel som beskæftigede – får styrket deres kompetencer.”

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02