Spring over hovedmenu

”Målrettet opkvalificering skal sikre kvalificeret arbejdskraft og nedbringe arbejdsløsheden”

Udsendt 07-02-2020

Beskæftigelsen er steget med 3.892 fuldtidspersoner i Østjylland fra oktober 2018 til oktober 2019. Væksten i beskæftigelsen ses bredt blandt de østjyske kommuner. Størst fremgang er der i Aarhus (2.121), Horsens (567) og Silkeborg (491).

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Arbejdsstyrken, der er den samlede betegnelse for beskæftigede og arbejdsløse, vokser i Østjylland. Blandt årsagerne hertil er nettotilflytning fra andre dele af landet, tilgang af udenlandsk arbejdskraft samt tilbagetrækningsreformerne, som bevirker, at der er flere ældre borgere i arbejdsstyrken.

På grund af den stigende arbejdsstyrke er det muligt, at beskæftigelse og arbejdsløshed kan stige samtidig. Dette har været tilfældet i Østjylland i anden halvdel af 2019. Fra december 2018 til december 2019 er arbejdsløsheden steget med 384, hvilket svarer til 2,2%. Arbejdsløsheden er steget i 8 af de 12 østjyske kommuner.

Udviklingen i arbejdsløsheden er forskellig for forsikrede og ikke-forsikrede. For ikke-forsikrede falder arbejdsløsheden, hvilket primært skyldes, at antallet af integrationsydelsesmodtagere falder. For de forsikrede er der derimod stigende arbejdsløshed bredt set, idet 20 af 24 a-kasser har fået flere arbejdsløse medlemmer det seneste år.

Formand for RAR Østjylland, Hans A. Sørensen, opsummerer udviklingen således:
”I Østjylland har vi stigende beskæftigelse, og der er jobfunktioner, som virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft til. Samtidig er der stadig flere østjyder, som er arbejdsløse og gerne vil ind på arbejdsmarkedet.”
Denne situation understreger, ifølge rådsformanden, at hovedfokus i beskæftigelsespolitikken bør være på målrettet opkvalificering:

”Efter af VEU-indsatsen blev forankret i de regionale arbejdsmarkedsråd fra 2018 har vi i RAR Østjylland styrket vores viden om efterspørgslen på arbejdskraft blandt de østjyske virksomheder. Vi har fået bedre data, bedre værktøjer og et tættere samarbejde med virksomhederne.


Denne viden er er et stærkt fundament for Rådets primære fokus, som er på efteruddannelse og opkvalificering. Rådet igangsætter og understøtter i stadig større omfang aktiviteter for både beskæftigede og arbejdsløse, som målrettet styrker arbejdsstyrkens kompetencer på de områder, hvor virksomhedernes efterspørgsel er størst.”

Mere om aktuelle opkvalificeringsinitiativer i RAR Østjyllands januar nyhedsbrev (internt link)

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02