Spring over hovedmenu

Østjysk fokus på indsats og samspil om opkvalificering skal styrkes i 2020

Udsendt 09-01-2020

Beskæftigelsen er steget med 4.397 fuldtidspersoner i Østjylland fra september 2018 til september 2019. Væksten i beskæftigelsen ses bredt hos de østjyske kommuner – ud af de tolv kommuner er der vækst i ti af dem. Størst fremgang er der i Aarhus (2.254), Horsens (680) og Silkeborg (628).

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Arbejdsløsheden er steget med 302 bruttoledige fra november 2018 til november 2019. Arbejdsløsheden er steget i fem kommuner og faldet i fem kommuner. I to af kommunerne er arbejdsløsheden uændret. Gennemsnittet for Østjylland er en stigning på 1,8 %.

Arbejdsløsheden er steget med 789 for de forsikrede. Størst stigning er der i a-kasserne Funktionærer og tjenestemænd (115), Akademikernes (97) samt Det faglige hus a-kasse (89). Blandt de ikke-forsikrede er arbejdsløsheden faldet med -485.

Næstformand for RAR Østjylland, Jakob Beck Wätjen hæfter sig både ved den stigende beskæftigelse og det stigende antal arbejdsløse:

”Det er positivt at se, at beskæftigelsen fortsætter med at stige i stort set alle de østjyske kommuner – og, at Østjylland sammenlagt har en fremgang i beskæftigelsen på 4.397. Dog falder det sammen med en stigende arbejdsløshed blandt de forsikrede arbejdsløse.

Den udvikling sætter krav til det regionale arbejdsmarkedsråd om at vi fortsætter vores arbejde med at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og at få arbejdsløse tættere på arbejdsmarkedet.

”Til dette har Rådet gang i flere tiltag. På vores møde i januar skal vi blandt andet drøfte hvilke brancher, vi i 2020 skal udpege som særlige fokusområder med henblik på at arbejde for et styrket samarbejde og koordination mellem relevante aktører i VEU-systemet og beskæftigelsessystemet. (Afsættet er brancher med rekrutteringsudfordringer, udækket efterspørgsel på kompetencer og udfordringer med at matche udbud og efterspørgsel på VEU).

Et andet tiltag er Rådets møde i marts med formændene for kommunernes beskæftigelsesudvalg, hvor fokus er på, hvor vi bedst kan understøtte og inspirere dem i deres arbejde med beskæftigelsesplaner og -indsats.”, afslutter Jakob Beck Wätjen.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, Næstformand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02