Spring over hovedmenu

Nyt fra RAR Østjylland - Juni 2020

Udsendt 12-06-2020

”Nyt fra RAR Østjylland” udgives af STAR/AMK Midt-Nord på vegne af RAR Østjylland. Det udkommer efter behov til til abonnenter på nyhedsbrevet. Målgruppen er beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt nøglepersoner ved kommunerne m.v.

Nyhedsbrev Juni 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue)

For RAR Østjylland er det en central opgave at arbejde for, at de østjyske virksomheder har den rette arbejdskraft til rådighed til tiden og at de - sammen med borgerne – kan få adgang til relevant opkvalificering på alle niveauer, så det østjyske arbejdsmarked bevarer en dynamik og smidighed, som matcher nutidens krav og er gearet til fremtiden. Det vil vi gøre ved at være katalysator for samarbejde inden for erhverv, uddannelse og beskæftigelse samt besidde og formidle aktuel viden om det østjyske arbejdsmarked. I vores nyhedsbrev orienterer vi om Rådets initiativer og andre relevante nyheder. 

Læs i dette nummer af Nyt fra RAR Østjylland bl.a. om:

  • Hvordan virksomheder opruster til en ny virkelighed efter coronaen ved at satse på strategisk kompetenceudvikling af deres medarbejdere som supplement til afskedigelser. Nuuday/Yousee og Hindsgavl Slot deler deres overvejelser og erfaringer. Samspil om opkvalificeringsindsatsen giver kvalificeret arbejdskraft. Se kommentarer fra virksomhederne og fra Rådets formand.
  • Formandsskiftet i RAR Østjylland. Jackob B. Wätjen (DA) overtager Formandsposten fra Hans A. Sørensen (FH). Da Kristian Würtz også fortætter er Formandskabet intakt og fortsætter det gode samarbejde i samme spor. Rådet er med nyvalgt Formandskab klar til to år mere med tæt samarbejde om udfordringer og potentialer – med fælles fokus på kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og på at få alle kompetencer i spil. Læs kommentarer fra Rådets nye Formand og Rådets nu afgåede Formand
  • Nye muligheder for rekruttering gennem opkvalificeringsforløb – ’Vejviser til JOB-VEU modellen. Nye initiativer på baggrund af samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter om opkvalificering som en del af Rådets VEU-indsats.
  • Fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling er afgørende for RAR. Fra starten af den delvise nedlukning tidligt i marts har Rådet indsamlet og formidlet viden om udviklingen på det østjyske arbejdsmarked i forbindelse med COVID19. Det er vigtigt, at vi kender udfordringerne – og det er samtidig vigtigt, at vi handler på dem. RAR Nordjylland har været godt hjulpet af sit sekretariat AMK Midt-Nord, der ikke kun samlet med også delt viden.
  • Læs mere om videndeling gennem webinarer, beredskabssider og pressemeddelelser
  • Nye online kurser på positivlisten. RAR Østjylland modtager løbende forslag til kursusforslag. Foreløbig har Rådet vedtaget 92 nye online kurser. Læs yderligere på RAR Østjyllands hjemmeside

med venlig hilsen - Jakob Beck Wätjen - Formand for RAR Østjylland

Nærmere oplysninger:

Jakob Beck Wätjen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 8722 5511
Anders Daugberg Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

Læs artiklerne i den layoutede printbare pdf version. Her fremtræder nogle af artiklerne i en forkortet. Eller læs artiklerne i den fulde længde nedenfor:

Nyhedsbrev  Juni 2020 i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue) 

--------------------------------------------------

Nyt fra RAR Østjylland - Artiklerne i deres fulde længde:

Oprustning til den nye virkelighed – strategisk kompetenceudvikling i corona-tider

Rådet bidrager gennem sit arbejde med positivlisten for online-kurser til at virksomheder kan opkvalificere deres medarbejdere. Med VEU-indsatsen ønsker RAR Østjylland, at motivere virksomheder til at overveje opkvalificering i stedet for afskedigelser. Efteruddannelse giver samtidig virksomheder muligheder for at arbejde strategisk med deres kompetenceprofil, og herved både fastholder dygtige medarbejdere, og stå stærkere på arbejdsmarkedet i fremtiden. Én af de virksomheder er Nuuday/Yousee, hvis medarbejdere vurderer udvikling og uddannelse som en klar årsag til at blive længe i jobbet.

”Derfor har vi hos Yousee et strategisk fokus på kompetenceudvikling og har blot i Corona-tiden gennemført 4 akademimoduler med 75 antal medarbejdere, som er planlagt fra virksomhedens side. Derudover har mange medarbejdere deltaget i enkelte moduler efter eget ønske via vores egen kompetencefond. Det er kompetencegivende at de læser akademimoduler, samtidigt med at medarbejderne senere kan bygge videre på dette. Det er en gevinst for os som virksomhed og opkvalificerer også medarbejderne, som kan tage noget med sig fra YouSee. Vi har allerede set en ændring i medarbejderomsætningen som følge af vores strategisk fokus på opkvalificering,” udtaler HR Business Partner Hanne Obling, Nuuday/Yousee.

De fleste medarbejdere, hvis spurgte, vil angive udviklingsmuligheder og uddannelse, som nogle af de vigtigste parametre for trivsel i jobbet. Dette er også det klare budskab, når YouSee har spurgt deres knap 1000 ansatte i deres callcenter. Yousee har løbende søsat spørgeskemaundersøgelser for at afklare de primære motivationsfaktorer hos blandt de ansatte i call-centeret, for at imødekomme ønsker der vil højne trivslen og nedsætte medarbejderomsætningen. Her angiver medarbejderne klart at en primær motivationsfaktor for at blive længere i jobbet i YouSee er mulighederne for udvikling og uddannelse. Medarbejderne, i call-centeret har en gennemsnitsalder på ca. 23 og mange af dem har en gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesbaggrund,

Udover udfordringer med høj medarbejderomsætning, har coronatiden også presset flere brancher, som også må tænke alternativt. Hotel- og konferencebranchen er en af de brancher som er hårdest presset lige nu. Mens virksomhedsledelserne krisehåndterer og gennemtænker scenarier, findes der også medarbejdere og ledere, som tænker: Hvad kan vi gøre for at ruste os til den nye virkelighed?

En af dem er receptionschef Jeanette Hansen, fra Hindsgavl Slot. Hun faldt over et online efteruddannelsesforløb ved Erhvervsakademi Aarhus, hvor hun hurtigt kunne se, at det kunne give nye værktøjer til dialogen med deres gæster i den kommende tid. Og kort efter var hele 8 kolleger med ombord på akademimodul i salgspsykologi, der blev afholdt online i maj måned og bliver afsluttet fysisk i juni.

”I Hotel- og konferencebranchen har det stået helt stille pga. Covid-19, så som alternativ til at medarbejderne skulle være hjemsendte, øjnene vi en chance, for at klæde dem bedre på med nye kompetencer og mulighed for at de kan få et ’fælles sprog’, så medarbejderne er klar til den nye dagligdag,” udtaler Trine Bang Skou-Nielsen, Salgsdirektør hos Hindsgavl Slot”

Formanden for RAR Østjylland, Jakob Wätjen, ser positivt på, at virksomheder vælger at bruge kompetenceudvikling strategisk: ”Det er vigtigt at understøtte at virksomhederne har den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. RAR Østjylland bidrager hertil gennem vores store VEU arbejde og mulighederne for opkvalificering gennem positivlisten for den regionale positivliste, hvor det nu i endnu højere grad er muligt for virksomheder at opkvalificere deres medarbejder – også online, udtaler formanden for RAR Østjylland.

Barrierer og succes ved online kurser

Det er ikke noget nyt med online kurser, men de har ikke førhen været så anvendte eller udbredte. Covid-19 har fået flere virksomheder til at bruge online-kurser. Dette var også udgangspunktet, da medarbejderne fra Hindsgavl Slot skulle i gang med et kompetencegivende forløb på akademiniveau med 10-ETCS-point. Et modul eller kursus, som giver medarbejderne mulighed for at bruge det, som byggesten til videre forløb, hvis det bliver aktuelt i fremtiden.

”Ledelsen er klar over, at slottet fremover må arbejde med en anden virkelighed. Samtidigt er det vigtigt, at medarbejderne havde mulighed for at komme afsted på opkvalificering samtidigt og danne ’fælles sprog’, så den nye viden bliver brugt i hverdagen. Medarbejderne kan således fremover levere en endnu bedre service over for gæsterne,” udtaler Trine Bang Skou-Nielsen, Salgsdirektør hos Hindsgavl Slot. Derfor var der 100% opbakning til forløbet, som ledelsen også selv deltager på.

”Lige som kursisterne bliver klædt på med nye kompetencer, har det også været en lærerig oplevelse for os, at gennemføre moduler online. Akademifaget har halve dage i virtuelt klasselokale samt mulighed for at tilgå materiale og tests online, når det passer deltagerne. Men mange af deltagerne har også brug for at mødes fysisk, som vi fx gjorde på Hindsgavl Slot i kombination med den online del. Der har været tekniske udfordringer og tilpasninger ift. didaktikken i undervisningen, men overordnet har det været givtigt og brugbart for alle. De erfaringer vi har på Erhvervsakademi Aarhus med det digitale univers, vil vi fremadrettet kunne bruge i vores fremtidige udbud. Det kan være et glimrende supplement til den fysiske tilstedeværelsesundervisning,” udtaler Thomas Hey, chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus.

Meget tyder derfor på at online kurser er kommet for at blive. Flere virksomhedsledere har fået øjnene op for den fleksibilitet i forhold til arbejdsdagen og opgaveafvikling, som følger af at gennemføre kurser online. Samtidigt giver det mindre transport som følge af mindre fremmøde gange.

Jakob Wätjen overtager som Rådsformand – Formandskabet intakt

Halvvejs i Rådsperioden overtager Jakob B. Wätjen (DA) styringen af RAR Øst-jylland fra Hans A. Sørensen (FH/3F). Formandskabet står dermed intakt i en tid, der både byder på nye udfordringer - men også nye muligheder når Øst-jylland genåbner forklarer Jakob B. Wätjen, der ligeledes forventer, at Rådsarbejdet fortsætter i samme spor.

”Jeg overtager stafetten i en udfordret tid – men også en tid, hvor vi kigger ind i en genåbning af Østjylland med mange nye muligheder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Det er min forventning, at Formand-skabet og Rådet arbejder videre i samme spor og har fokus på fælles opgaver og løsninger. Jeg ser i den forbindelse frem til det kommende samarbejde med Formandskabet, Rådet, sekretariatet og Rådets mange samarbejdspartnere”.

Jakob fremhæver endvidere: ”Østjylland står godt rustet. I de kommende år bliver det særligt vigtigt, at Rådet også hjælper de mange unge, som står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet samt fastholder det høje fokus på opkvalificering og understøtter, at flere ufaglærte kan blive faglærte”.

På det østjyske arbejdsmarked er ca. 7.700 arbejdstagere er blevet ledige i som følge af coronaen. Blandt de nytilmeldte ledige er der relativt flere dag-pengemodtagere, flere kortuddannede og flere unge under 30 år. Dog har seneste uger vist positive tegn, og der er fortsat mange jobåbninger.

Jakob overtager posten som Rådsformand fra Hans A. Sørensen, (FH/3F), der ser tilbage på de seneste to år med et godt samarbejde om de arbejdsmarkeds-politiske udfordringer i Østjylland og det aktuelle Formandsskifte:

”I virkeligheden bliver Formandsskiftet måske ikke så synligt. Vi (Formandskabet) har et godt og tæt samarbejde om de ting, der sker med udgangspunkt i RAR.

De sidste to år er fuldt ud blevet udfyldt af traditionel arbejdsmarkedspolitik og periodens specielle hændelser. De har for det første været, at RAR har fået udvidet sit ansvarsområde meget med ansvaret for overvågning og koordineret indsats på uddannelsesområdet. Ikke alene det hidtidige VEU, men suppleret med de øvrige institutioner for mellemlange og lange uddannelser, så nu er det også de ikke mindre end 28 uddannelsesinstitutioner, vi tænker ind i den østjyske arbejdsmarkedspolitik.

Og så er periodens sidste del blevet overskygget og udfordret af coronakrisen og dens forholdsregler. Vi har i den grad måttet tilegne os digitale færdigheder i en fart, for at kunne fungere. Og det har hele Rådet og vores mange kontakter jo også. - Og så har den indeholdt nogle helt specielle indsatser for at ”holde hånden under” arbejdsmarkedet.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde sammen med Jakob og Kristian.”