Spring over hovedmenu

RAR Østjylland klar med nye initiativer som hjælp til lønmodtagere og virksomheder

19-03-2020

Den nuværende situation på arbejdsmarkedet kræver handlinger nationalt, regionalt og lokalt, og pt. arbejdes der i hele landet med at udvikle og gennemføre aktiviteter, der kan bidrage til at afbøde de negative konsekvenser forårsaget af COVID-19. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland arbejder på at understøtte det østjyske arbejdsmarked

”I denne svære tid hvor det østjyske arbejdsmarked er udfordret, har vi igangsat en række initiativer for at afbøde konsekvenserne af COVID-19. Mange virksomheder er økonomisk pressede, og for nogle er det en kamp for overlevelse. Mange arbejdstagere har mistet deres arbejde, og endnu flere er i risiko for at gøre det. RAR Østjylland arbejder derfor med løsninger, der kan opkvalificere og fastholde medarbejdere i virksomhederne. Efteruddannelse og opkvalificering er fortsat afgørende for at sikre udviklingen af arbejdsstyrkens kompetencer, sådan at virksomhederne forbliver konkurrencedygtige og produktive. Det er i høj grad også i den enkelte borgers interesse, at skærpe sine kompetencer så vi kommer så styrket som muligt ud af krisen” udtaler Formand for RAR Østjylland, Hans A. Sørensen.

Nødberedskabet og hotline

RAR Østjylland indgår i det samarbejde der er etableret på tværs af de 3 arbejdsmarkedskontorer, om et nødberedskab i form af en landsdækkende hotline, der kan assistere virksomheder, kommuner og a-kasser i spørgsmål om arbejdsfordeling, varsling, sygedagpenge og regler på beskæftigelsesområdet generelt. Hotlinen (tlf. 72 200 350) er åben på hverdage mellem kl. 08.00-16.00. De første 2 dage i denne uge har hotlinen modtaget over 600 henvendelser direkte på hotlinen.


Der er udarbejdet informationssider til henholdsvis virksomheder, a-kasser og kommuner med spørgsmål og svar omkring nye politiske initiativer og deres indvirkningen på arbejdsmarkedet.

Virksomhedssiden kan tilgås her (link til ekstern hjemmeside - nyt vindue)

Intensiveret overvågning af arbejdsmarkedet

I den kommende tid vil RAR Østjylland være med til at sikre et aktuelt billede af arbejdsmarkedspolitiske udfordringer Østjylland står overfor. Dette er med henblik på mulighederne for etablering af indsatser og danne et virkelighedsbillede af COVID-19s betydning for det østjyske arbejdsmarked. Derfor vil RAR Østjylland hyppigere udmelde fakta om den givne situation på arbejdsmarkedet.

STAR har med henblik på at sikre et aktuelt billede af de udfordringer, der opstår - og dermed tilrettelægge indsatsen bedst muligt – intensiveret overvågningen af arbejdsmarkedet. Den intensiverede overvågning er fortsat under udvikling, men allerede nu er det muligt at få data vedrørende: Nytilmeldte ledige, tilmeldte i alt, afmeldte ledige og nyopslåede stillinger.

Der udarbejdes en daglig rapport, som gøres tilgængelig på Jobindsats.dk.

Første rapport ”Status tirsdag den 17. marts 2020” er tilgængelig på Jobindsats.dk under fanen ”publikationer” (eksternt link til jobindsats.dk)

STAR - herunder Arbejdsmarkedskontorene arbejder på at udvide overvågningen – herunder at opdele data på RAR-områder. Forventeligt vil der ugentligt blive udarbejdet mere detaljerede rapporter. RAR og Arbejdsmarkedskontoret følger den intensiverede overvågning tæt.

Mulighederne i eksisterende ordninger, herunder VEU og nye digitale muligheder
Fjernundervisningen og de digitale platforme er en mulighed for at gennemføre uddannelsesaktiviteter, og mange skoler er i fuld gang med at omlægge undervisning til digitale lærlings platforme. Arbejdsmarkedskontoret samarbejder med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner om mulighederne for fjernundervisning i brancher som er hårdt ramt, eksempelvis i turismen.

Udvidelse af varslingspuljen

RAR Østjylland kan ved større virksomhedslukninger eller afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, yde tilskud via varslingspuljen til initiativer der sikrer en målrettet indsats for de afskedige personer. Regeringen har udvidet varslingspuljen med 10. mio. kr. i 2020.

Pressemeddelelsen om Rådets COVID-19 indsats i printbart format. (pdf fil) nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Stryhn, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02