Spring over hovedmenu

Efteruddannelse kan være trædestenen for ledige dimittenders første job

04-03-2020

Det viser ny analyse er udarbejdet af COWI for RAR Østjylland i samarbejde med RAR Vestjylland og RAR Nordjylland.

Analysen fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland viser, at nyuddannede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse har svært ved at finde job inden for deres fagområde. Et tab for virksomheder og nyuddannede mener Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Nyuddannede udgør en vigtig arbejdskraft i form af deres høje kompetenceniveau. Disse kompetencer kan styrke virksomhedernes vækst og udvikling, når det rette match opstår.

Hvor får de langtidsledige nyuddannede job?

Analysen giver et detaljeret indblik i, hvor de langtidsledige nyuddannede får deres første job og hvilke jobfunktioner de ender med at varetage for virksomhederne.
Via en kortlægning af de 15 mest ledighedstruede videregående uddannelser, har RAR Østjylland afdækket potentialer for nyuddannedes vej ind på arbejdsmarkedet. Det er især inden for det humanistiske, pædagogiske og samfundsfaglige område, at ledigheden for nyuddannede er høj.

”Vi ved, at virksomhederne oplever et stigende krav inden for bæredygtige processer og digitalisering og her kan mange typer af højtuddannede understøtte omstillingsprocesserne ved at være med til at virksomhederne tilføres højtuddannedes kompetencer til at løse opgaverne,” udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Nytænkning af dimittendindsatsen

Nyuddannede kan bidrage med deres kompetencer inden for mange fagområder, hvis de gennemgår korte opkvalificeringsforløb med virksomhedsrelevant praktik. Der er et potentiale for virksomheder, der kan se bort fra dimittendernes titler og i stedet bruge dem inden for eksempelvis planlægning, procesoptimering, markedsføring eller kommunikation. Der er udbredt potentiale for, at dimittender i højere grad kan understøtte virksomhedernes udviklingsbehov inden for bæredygtighed og digitalisering. Det kræver, ifølge Hans A. Sørensen, en fokuseret formidlingsopgave for at få virksomhederne og de ledige dimittender til at finde hinanden. Innovative forløb kan være én løsning.

”I RAR ser vi kombinerede kursus- og praktikforløb, hvor nyuddannede tilføres kompetencer i cirkulær økonomi og bæredygtighed, som et springbræt ind i det første job. Det skyldes, at det er et område som fylder mere i virksomhedernes opgaveløsning, og hvor nyuddannede kan bringe deres kompetencer i spil til at løse de konkrete udviklingsopgaver for virksomhederne,” afslutter Hans A. Sørensen.

Analysen er udarbejdet af COWI for RAR Østjylland i samarbejde med RAR Nordjylland og RAR Vestjylland.

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Stryhn, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

Analyse af VEU-indsats for ledige dimittender med videregående uddannelser