Spring over hovedmenu

Brug for mere efter- og videreuddannelse i rådgivende salg og service

04-03-2020

Det viser ny analyse er udarbejdet af DISCUS for RAR Østjylland i samarbejde med RAR Vestjylland og RAR Nordjylland.

Potentialet for uddannelse i strategisk salg, service, ledelse og digitale kompetencer er stort i de nordjyske virksomheder.

En undersøgelse foretaget fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland viser, at næsten hver tredje opslåede stilling i Østjylland ikke bliver besat med medarbejdere, som har de kompetencer, man efterspørger inden for handel. Samtidig er der brug for efteruddanne hos medarbejdere med jobfunktioner som inden for salg og service.

RAR Østjylland har med analysen sat fokus på hvilke delbrancher og jobfunktioner inden for salg og service, som har et kompetencegab, som kan løses med efteruddannelse. Samt hvad der kendetegner de virksomheder, som har brugt efteruddannelse til at lukke kompetencegab.

Virksomheder som bruger efteruddannelse, som en del af virksomhedens udvikling, er virksomheder som er i en strategisk udvikling, virksomheder som er presset af internethandel, samt virksomheder som ønsker at fastholde og udvikle medarbejdere.

Medarbejdere skal kunne bruge sociale medier og digitale værktøjer

Analysen peger på, der er et kompetencegab, ikke mindst hos de, der allerede er beskæftiget inden for området. Eksempelvis tilkendegiver flere af de interviewede virksomheder, at digitale kompetencer til at være aktiv på sociale medier var et stort kompetencegab og god salgsplatform, som de ønskede at udnytte mere systematisk. For at komme i gang krævede det, at medarbejderne blev klædt på med digitale kompetencer i sociale medier.

RAR opfordrer virksomheder til at gå sammen om at få opkvalificeret medarbejdere

Virksomhederne og eksperterne mener, at der behov for at øge virksomhedernes kompetencer i strategisk og/eller rådgivende salg, service, ledelse og digital markedsføring. De virksomheder som har været i gang med efteruddannelse fremhæver, at det er vigtigt at have medarbejdere ansat, som er opdateret på, hvordan de bedst sælger virksomhedens produkter til kunder og yder god service. Det er afgørende for virksomhedernes udvikling.

”Medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende for virksomhedernes udvikling. I nogle tilfælde overlevelse. For RAR er det vigtigt at samarbejde om at lave en indsats for at gøre det synligt for virksomhederne, hvilke forretningsmuligheder der ligger i gode salg og service kompetencer. Og derefter understøtte virksomhederne i mulighederne for efteruddannelse,” siger Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

RAR vil nu tage analysens forslag om at indfri behovet for strategisk og/eller rådgivende salg, service, ledelse og digital markedsføring op med virksomheder, brancheorganisationerne og uddannelsesinstitutioner. RAR vil samarbejde om at understøtte efteruddannelsesmulighederne hos små og mellemstore specialbutikker, samt hos virksomheder som har business to business salg, og virksomheder som har kundekontakt, men ikke har salg og service som kerneopgave.

Rapporten er udarbejdet af DISCUS for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland

Analyse af kompetencegab og voksen- og efteruddannelse inden for rådgivende salg og service i RAR Østjylland

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Stryhn, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02