Spring over hovedmenu

”Vi skal udnytte mulighederne for opkvalificering”

Udsendt 01-11-2019

Beskæftigelsen er steget med 4.692 fuldtidspersoner i Østjylland fra juli 2018 til juli 2019. Væksten i beskæftigelsen ses bredt i Østjylland. Størst fremgang er der i Aarhus (2.258), Silkeborg (799), Horsens (696) og Skanderborg (364).

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”Beskæftigelsesfremgangen er selvfølgelig glædelig, og 4.700 flere beskæftigede det seneste år er en flot udvikling i det østjyske.”, siger formand for RAR Østjylland Hans A. Sørensen.

Rådsformanden ser derimod med større bekymring på det seneste års udvikling i arbejdsløsheden, som er steget med 277 fra september 2018 til september 2019. Særligt Aarhus (278) og Horsens (108), som er blandt de kommuner, der har størst fremgang i beskæftigelsen, er også blandt de kommuner, der har størst stigning i arbejdsløsheden.

På a-kasseniveau er det særligt FTF-A (175), Akademikernes (136) og HK (95), der har flere arbejdsløse medlemmer. Den stigende arbejdsløshed ses dog bredt på det forsikrede område, mens arbejdsløsheden er faldet for ikke-forsikrede.

Arbejdsløsheden udgør 3,1% af arbejdsstyrken for mænd og 4,0% for kvinder. For begge køn er arbejdsløsheden højest for de unge 25-29 årige, hvor 6,7% af mændene og 9,8% af kvinderne er arbejdsløse.

”Set over en femårig periode er beskæftigelsen steget med mere end 20.000 i Østjylland. I samme periode har arbejdsløsheden ligget stabilt på et niveau omkring 17.000. For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd er det vigtigt, at gode tider med stigende beskæftigelse udnyttes til at få alle med. Derfor fokuserer vi skarpt på, at vi udnytter de mange muligheder for opkvalificering i beskæfti-gelsessystemet. Vi hilser derfor også den brede politiske aftale, som sikrer 100 mio. til opkvalificering, velkommen,” siger Hans A. Sørensen og fortsætter:
”Samtidig ønsker vi et fokus på de områder, hvor udfordringerne er særligt store. I Østjylland er det blandt andet de unge, der i højere grad end øvrige aldersgrupper rammes af arbejdsløshed.”

Opkvalificering og ungegruppen, som rådsformanden fremhæver, var hovedtemaer på den arbejdsmarkedspolitiske konference, som ar-bejdsmarkedsrådet i Østjylland arrangerede 29. oktober i samarbejde med arbejdsmarkedsrådet i Vestjylland og Kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland. Konferencen samlede de midtjyske kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, faglige organisationer og Region Midtjylland.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Mere om konferencen den 29. oktober 2019 (internt link) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02