Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse: - Flere i job – og flere arbejdsløse

Udsendt 01-10-2019

Beskæftigelsen i Østjylland er steget med 2.107 fuldtidspersoner fra juni 2018 til juni 2019. Arbejdsløsheden er steget med 448 fra august 2018 til august 2019.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”Beskæftigelsen i Østjylland stiger fortsat, og det er positivt, at flere østjyder er beskæftigede. Jeg bemærker dog også, at væksten i beskæftigelsen er aftagende”, siger rådsformand for RAR Østjylland Hans A. Sørensen.

Arbejdsstyrken i Østjylland vokser, så selvom beskæftigelsen er steget det seneste år, er der også blevet flere arbejdsløse. Fra august 2018 til august 2019 er arbejdsløsheden i Østjylland steget med 448 personer svarende til 2,6 %.

”Efter en årrække med faldende arbejdsløshed i Østjylland ser vi nu en stigning – særligt på det forsikrede område, hvor hovedparten af a-kasserne har flere arbejdsløse blandt medlemmerne”, bemærker Hans A. Sørensen

Blandt ikke-forsikrede er arbejdsløsheden faldet med 484 det seneste år, mens arbejdsløsheden på det forsikrede område er steget med 932. Størst stigning ses blandt medlemmerne af FTF-A (156), Akademikerne (136) og HK (113).

Samtidig viser aldersfordelingen blandt de arbejdsløse, at der er en relativt stor andel af de 25-29 årige, som er uden beskæftigelse.

”Tallene viser, at vi skal fokusere mindre på bare at øge arbejdsstyrken. Der efterspørges kvalificerede medarbejdere. Fokus er at opkvalificere de arbejdsløse, så de får de rette kompetencer til at varetage de nye jobs, der opstår”, siger Hans A. Sørensen - og fortsætter:

”RAR Østjylland holder sammen med RAR Vestjylland, Region Midtjylland og de 19 kommuner i KKR Midtjylland en Beskæftigelsespolitisk konference den 29. oktober. Her er temaet netop kvalificerede medarbejdere. Samtidig vil et hovedtema være de unge – både dem der er arbejdsløse og den store gruppe, som står helt uden for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeren vil på konferencen sikkert opfordre til rotationsprojekter som én af de gode måder at anvende de ekstra 100 millioner kroner, som regeringen har besluttet til området. Og vores VEU (VoksenErhvervsUddannelse)-folk vil også kunne glæde sig over, at uddannelsesområdet i Østjylland næste år slipper for en ekstrabyrde på ikke mindre end 46,4 mio. kroner, nu hvor omprioriteringsbidraget endelig er afskaffet.”

Hans A. Sørensen fremhæver, at RAR pr. 1. oktober har offentliggjort ny positivliste for den regionale uddannelsespulje. Positivlisten indeholder kurser målrettet områder med gode jobmuligheder, hvor jobcentrene får refunderet 80 % af udgiften, når de bevilger kurser til arbejdsløse.

Denne pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Mere om konferencen den 29. oktober 2019 (internt link) 

Mere om ny positivliste for den regionale uddannelsepulje (internt link)

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Daugberg Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02