Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 2019-08-29

Udsendt 29-08-2019

Beskæftigelsen er steget med 5.187 fuldtidspersoner i RAR Østjylland fra maj 2018 til maj 2019, hvilket er en stigning på 1,4 pct. Arbejdsløsheden er dog steget med 394 fra juli 2018 til juli 2019 - en stigning på 2,4 pct.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

 

”Beskæftigelsen har været stigende igennem længere tid og det seneste år steg den med over 5.000. Det er en flot vækst som også giver muligheder for at få endnu flere arbejdsløse i job.

I den seneste periode har der dog også været stigende brug af virksomhedsrettet aktivering af arbejdsløse. Det kan være et godt redskab til at bringe arbejdsløse i job, når kompetencerne matcher nogenlunde med efterspørgslen. Men i takt med den flotte vækst i beskæftigelsen, kan det det dog observeres at arbejdsløsheden er steget, og flere forgæves rekrutteringer, hvor virksomhederne ikke har kunnet få nye medarbejdere med alle de ønskede kompetencer. Derfor er der brug for et ekstra løft af de arbejdsløse med brug af mere uddannelse og opkvalificering så de kompetencemæssigt kommer på højde med samfundets efterspørgsel efter flere og nye kvalifikationer.

Det regionale arbejdsmarkedsråd arbejder i høj grad på at understøtte, at både de arbejdsløse og beskæftigede får nye kompetencer, der bedre matcher det tiden og udviklingen efterspørger. Derfor er det regionale arbejdsmarkedsråd også i gang med at revidere positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Og vi afholder en beskæftigelseskonference under temaet ’Fokus på kvalificeret arbejdskraft – og unge målgruppen”, udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i
RAR Østjylland er steget med 5187 fra maj 2018 til maj 2019. Beskæftigelsen er steget mest i Aarhus (2.198), Silkeborg (780) og Horsens (705). Beskæftigelsen er steget i alle østjyske kommuner, undtagen Norddjurs (-113) og Samsø (-11).

I juli 2019 var der 17.087 fuldtidsledige i RAR Østjylland, hvilket er 3,6 pct. af arbejdsstyrken. Det tilsvarende tal på landsplan er 3,4 pct.

Det seneste år er ledigheden faldet mest procentuelt i Odder (16,0 pct.), Syddjurs (6,8 pct.) og Silkeborg (3,5 pct.). Ledigheden er faldet med 556 blandt ikke forsikrede, mens der på det forsikrede område har været en stigning i ledigheden på 956. Ledighedsstigningen blandt forsikrede skyldes blandt andet stigende ledighed i Akademikernes (231), HK’s a-kasse (154), FTF-A (146) og 3F’s a-kasse (134). Ledigheden er 3,3 pct. for mænd og 4,1 pct. for kvinder. 

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Daugberg Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02