Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 2019-01-07

Udsendt 01-07-2019

Beskæftigelsen er steget med 8.448 fuldtidspersoner i RAR Østjylland fra marts 2018 til marts 2019, hvilket er en stigning på 2,3 pct. Ledigheden er faldet med 164 fra maj 2018 til maj 2019. Det er et fald på 1 pct.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”Det seneste år er beskæftigelsen steget i alle østjyske kommuner, og for hele Østjylland har der været en markant beskæftigelsesfremgang på knap 8.500 fuldtidsbeskæftigede.

Men samtidig ser vi faktisk, at arbejdsløsheden kun er faldet med 164 fuldtidspersoner det seneste år, og flere a-kasser har endda oplevet stigende arbejdsløshed.

I det regionale arbejdsmarkedsråd er vi optaget af, at den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet udnyttes til, at flere arbejdsløse og borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.

Dette skal sikres gennem en målrettet beskæftigelsesindsats med et stærkt fokus på opkvalificering af både beskæftigede og arbejdsløse. Sådan både løfter vi beskæftigelsen for regionens borgere – og understøtter virksomhedernes muligheder for at ansætte dygtige og kvalificerede medarbejdere.”, udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget med 8.448 fra marts 2018 til marts 2019. Beskæftigelsen er steget mest i Aarhus (2.895), Silkeborg (1.158) og Horsens (1.063). Beskæftigelsen er steget i alle østjyske kommuner.

I maj 2019 var der 16.190 fuldtidsledige i RAR Østjylland, hvilket er 3,4 pct. af arbejdsstyrken. Det tilsvarende tal på landsplan er 3,5 pct.

Det seneste år er ledigheden faldet mest procentuelt i Odder (13,9 pct.), Syddjurs (7,1 pct.) og Norddjurs (6,3 pct.).

Ledigheden er faldet med 725 blandt ikke forsikrede, mens der på det forsikrede område har været en stigning i ledigheden på 561. Ledighedsstigningen blandt forsikrede skyldes blandt andet stigende ledighed i Akademikernes (131), 3F’s a-kasse (117), FTF-A (105) og HK’s a-kasse (105).

Ledigheden er 3,1 pct. for mænd og 3,8 pct. for kvinder. Ledigheden er generelt faldende, men der har været stigende ledighed for 50+ årige for både kvinder og mænd.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Henrik Christensen, arbejdschaf,
    Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 31