Spring over hovedmenu

Nyt fra RAR Østjylland - september 2019

Udsendt 18-09-2019

”Nyt fra RAR Østjylland” udgives af STAR/AMK Midt-Nord på vegne af RAR Østjylland. Det udkommer efter behov til relevante beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt udvalgte nøglepersoner ved kommunerne.

Nyhedsmagasinet i printbart pdf-version (pdf) (nyt vindue

For RAR Østjylland er det en central opgave at arbejde for, at de østjyske virksomheder har den rette arbejdskraft til rådighed til tiden og at de - sammen med borgerne – kan få adgang til relevant opkvalificering på alle niveauer, så det østjyske arbejdsmarked bevarer en dynamik og smidighed, som matcher nutidens krav og er gearet til fremtiden. Det vil vi gøre ved at være katalysator for samarbejde inden for erhverv, uddannelse og beskæftigelse samt besidde og formidle aktuel viden om det østjyske arbejdsmarked. Derfor byder vi velkommen til vores nyhedsbrev, hvor vi fremadrettet vil orientere om Rådets initiativer og andre relevante nyheder. Håber I vil tage godt imod det.

Læs i dette nummer bl.a. om:

  • Nyt værktøj til jobcentrene skal skaffe kvalificeret arbejdskraft til transportbranchen. Manglen på kvalificeret arbejdskraft til gods- og persontransport fik for et år siden VEU-koordinatorerne på vegne af RAR Østjylland til at tage initiativ til et tæt samarbejde mellem branche-foreningerne, uddannelsesinstitutionerne og de faglige organisationer og jobcentrene. Det har nu bl.a. mundet ud i en samtaleguide.
  • Over 90 procent fik uddannelsesaftale som industrioperatør. Samarbejde mellem virksomhederne, jobcentrene og Tradium Randers har sikret nye voksenlærlinge inden for industrioperatørområdet til de østjyske industrivirksomheder.
  • RAR Østjylland har netop godkendt flere kurser til den regionale positivliste. -- Et af dem er et nyt opkvalificeringsforløb inden for gastronomi og erhvervsrengøringsbranchen. Projektet er opstået, da flere virksomheder har udfordringer med at skaffe relevant kvalificeret arbejdskraft.
    -Derudover er der bl.a. indstillet kurser inden for anlægsgartnerbranchen, da Brancheforeningen Dansk Anlægsgartnere og skoler, 3F samt jobcentre er gået sammen om projekt ”Grønne muligheder” for at sikre den nødvendige arbejdskraft, så branchen kan fortsætte sin positive udvikling. Målet med begge forløb er at sikre, at langt flere ledige kommer i ordinær beskæftigelse – eller fortsætter i voksenlære og får en faglig uddannelse inden for branchen
  • Erhvervshuset styrker gerne samarbejdet med RAR Østjylland” - På Rådsmødet den 17. september fik Rådet besøg af direktør for Erhvervshus Midtjylland Erik Krarup, der i sit oplæg blandt andet fokuserede på Er-hvervshus Midtjyllands potentielle samarbejde med Rådet og de enkelte aktører fra uddannelse, erhvervsliv og kommunerne – ikke mindst med henblik på videndeling. Læs tillægsartikel på hjemmesiden under ”Nyheder”.

med venlig hilsen

Hans A. Sørensen

Formand for RAR Østjylland

Nyhedsmagasinet i printbart pdf-version (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Anders Daugberg Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02