Spring over hovedmenu

Nyt fra RAR Østjylland - november

Udsendt 20-11-2019

”Nyt fra RAR Østjylland” udgives af STAR/AMK Midt-Nord på vegne af RAR Østjylland. Det udkommer efter behov til relevante beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt udvalgte nøglepersoner ved kommunerne.

Nyhedsmagasinet i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue

For RAR Østjylland er det en central opgave at arbejde for, at de østjyske virksomheder har den rette arbejdskraft til rådighed til tiden og at de - sammen med borgerne – kan få adgang til relevant opkvalificering på alle niveauer, så det østjyske arbejdsmarked bevarer en dynamik og smidighed, som matcher nutidens krav og er gearet til fremtiden. Det vil vi gøre ved at være katalysator for samarbejde inden for erhverv, uddannelse og beskæftigelse samt besidde og formidle aktuel viden om det østjyske arbejdsmarked. I vores nyhedsbrev orienterer vi om Rådets initiativer og andre relevante nyheder. 

Læs i dette nummer af Nyt fra RAR Østjylland bl.a. om:

  • De korte erhvervsrettede kurser, som RAR Østjylland har på positivlisten for Den Regionale Uddannelsespulje, er effektive til at få særligt ufaglærte i job. Det viser en ny effektanalyse.
  • To ud af tre virksomheder på landsplan benytter sig ikke af mulighederne for offentlig voksen- og efteruddannelse. Derfor har Koordinationsforum sat fokus på særligt at nå ud til små og mellemstore virksomheder.
  • Virksomheder mangler arbejdskraft – og samtidig oplever borgere med handicap, at det er svært at få job. På konferencen ”Flere mennesker med handicap i job” den 2. december, som RAR Østjylland er medarrangør af, sætter man netop fokus på, hvordan vi får flere borgere med handicap ind på arbejdspladserne.
  • Den nye lov om forenklet beskæftigelsesindsats, også kaldet LAB-loven, træder i kraft den 1. januar 2020, og den vil få stor indflydelse på det arbejde, der udføres rundt om i landets jobcentre og i a-kasserne.
  • RAR Østjylland og RAR Vestjylland inviterer i fællesskab til konferencen ”Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne” den 3. december på Scandic Bygholm Park i Horsens. Konferencen, der er målrettet virksomhedskonsulenter, sætter fokus på efter- og videreuddannelse.
  • Investeringsmodeller hjælper kommunerne med at blive skarpe på, hvilke tiltag for de ledige der reelt virker – og hvad de koster. Det fortalte kontorchef Michael Justesen, Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, om på det seneste rådsmøde.
  • Vi er nødt til at fokusere på den store gruppe af unge, der hverken er i job eller i gang med en uddannelse. Det påpegede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard under Midtjysk Arbejdsmarkedskonference, der fandt sted den 29. oktober i Jyske Park i Silkeborg, og som RAR Østjylland var medarrangør af.

NB! Læs også ekstra interview med direktør og medejer af Give Steel, Torben Larsen, der i forbindelse med konferencen om unge den 29 oktober bl.a. udtaler: "De unge skal ud og møde virksomhederne lige efter folkeskolen. Et tæt samarbejde mellem virksomheder, kommunerne og erhvervsskolerne skal sikre, at en gruppe af unge ikke risikerer årevis på overførselsindkomst.

Give Steel, Torben Larsen interview (pdf) Nyt vindue) 

 

med venlig hilsen - Hans A. Sørensen - Formand for RAR Østjylland

Nærmere oplysninger:

Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
Anders Daugberg Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

Læs artiklerne i den layoutede printbare pdf version. Her fremtræder nogle af artiklerne i en forkortet. Eller læs artiklerne i den fulde længde nedenfor:

Nyhedsmagasinet i printbar pdf-version (pdf) (nyt vindue) 

Nyt fra RAR Artiklerne fra i deres fulde længde

- Korte kurser hjælper ufaglærte i job

En effektanalyse af de korte erhvervsrettede kurser, som RAR Østjylland har på positivlisten for Den Regionale Uddannelsespulje, viser blandt Andet, at der særligt for de ufaglærte ledige østjyder er stor fordel i at vælge et af kurserne på positivlisten.

Effektanalysen er netop blevet præsenteret på det seneste rådsmøde den 19. november, og den viser blandt andet, at hvis man sammenligner med andre tilbud til dagpengemodtagere – VEU-kurser, øvrig vejledning og opkvalificering samt virksomhedsrettet aktivering – er der særligt for de ufaglærte ledige østjyder stor fordel i at vælge et af kurserne på positivlisten.

- Vi har gennem længere tid efterspurgt effektanalyser, og i den kommende tid skal vi bruge den til blandt andet at forberede den kommende positivliste for foråret 2020, siger formand for RAR Østjylland Hans A. Sørensen. Han fortsætter:
- I analysen har man fulgt ledige dagpengemodtagere 12 måneder efter kursusstart, og her kan vi se, at især de ufaglærte har stor effekt af kurserne på positivlisten, sammenlignet med de øvrige tilbud til ledige dagpengemodtagere. Dels får de papir på deres kompetencer, dels får de kontakt til virksomhederne.

Øger muligheden for job

- Særligt når vi sammenligner med ledige dagpengemodtagere, der har modtaget vejledning og opkvalificering, er det tydeligt, at de korte, erhvervsrettede kurser øger muligheden for job – og det uanset om de ledige er ufaglærte, har gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, forklarer Hans A. Sørensen.

Hvert forår i april gennemgår Det Regionale Arbejdsmarkedsråd de korte erhvervsrettede kurser, som jobcentrene og områdets uddannelsesinstitutioner byder ind med. Der er særlig fokus på kurser målrettet de brancher, hvor man enten forventer, at der bliver nogle job-åbninger i den kommende tid – eller hvor der allerede er mangel på arbejdskraft. Kurserne bliver udvalgt af arbejdsmarkedsrådet, der har lavet en grundig analyse af de tilbud, der er, holdt op mod de behov, som arbejdsmarkedet i området har.

Rådet reviderer positivlisten hvert år i oktober, så man er sikker på, at der løbende er fokus på de behov og ønsker, som de forskellige brancher har nu og i den nærmeste fremtid.

Positivlisten på Rådets hjemmeside (internt link) 

Koordinationsforum: Brug for øget fokus på voksen- og efteruddannelse

To ud af tre virksomheder på landsplan benytter sig ikke af mulighederne for offentlig voksen- og efteruddannelse. Derfor havde Koordinationsforum den 3. oktober en temadrøftelse om, hvad vi i Østjylland kan gøre for at komme i dialog med de mange små og mellemstore virksomheder, der i dag har et udækket behov for opkvalificering af medarbejderstaben – og som i nogle tilfælde heller ikke selv er opmærksomme på, hvad voksen- og efteruddannelse kan gøre for at styrke virksomhedens konkurrenceevne etc.

Hvor man tidligere udelukkende tænkte på de ufaglærte og faglærte, når talen faldt på VEU – voksen- og efteruddannelse – er VEU-indsatsen i lige så høj grad for medarbejderne med korte, mellemlange eller lange uddannelser. Det kræver, at de konsulenter, der har kontakten til virksomhederne, er obs på at kunne tilbyde helhedsløsninger, der dækker alle virksomhedens ansatte, der måtte have behov for voksen- og efteruddannelse – og kunne tilbyde skræddersyede løsninger, der eksempelvis imødekommer recession eller ændringer i markedet som Brexit.

Derfor var der, under temadrøftelsen i RAR Østjyllands Koordinationsforum, også særligt fokus på samarbejdet mellem de forskellige aktører inden for området for at sikre, at man når ud til de virksomheder, der i dag ikke benytter sig af de tilbud, der er – og at konsulenterne har den nyeste viden om både uddannelsestilbud i de forskellige uddannelsessystemer og tilskudsmuligheder.

Sætter spot på flere borgere med handicappede i job

Mandag den 2. december inviterer RAR Nordjylland, RAR Østjylland og RAR Vestjylland i fællesskab til et fyraftensarrangement, ”Flere mennesker med handicap i job”, på Grundfos i Bjerringbro. Under arrangementet vil der være spændende oplæg fra virksomheder, der har haft succes med at ansætte medarbejdere med handicaps – heriblandt Grundfos. Deltagerne bliver også klogere på, hvilke ordninger man som virksomhed kan gøre brug af, og borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune – der også er medlem af Det Centrale Handicapråd – kommer med oplæg.

Læs mere på Rådets hjemmeside (internt link)

Ny lov giver jobcentrene mere selvbestemmelse

Den nye lov om forenklet beskæftigelsesindsats – i daglig tale kaldet LAB-loven – træder i kraft den 1. januar 2020, og den vil få stor indflydelse på det arbejde, der udføres rundt om på landets jobcentre og i a-kasserne. Det vigtigste mål med LAB-loven er at sikre bedre og hurtigere match mellem arbejdsløse og virksomheder – og mindre bureaukrati - og på rådsmødet den 19. november fortalte special-konsulent Gitte Rønde, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, om, hvordan loven kommer til at fungere i praksis.

Loven består, kort fortalt, af en række grund-elementer, der skal hjælpe samarbejdet mellem de arbejdsløse borgere, jobcentret, a- kasserne – og virksomhederne:
- Intentionen er, at vi får færre og mere enkle processer. Målet er i højere grad at ensrette reglerne – eksempelvis for antallet af samtaler med sagsbehandleren, forklarede Gitte Rønde.

Samtidig med at der kommer færre og mere ens regler på tværs af målgrupper, tilbyder Jobcentrene flere digitale selvbetjeningsløsninger, så den arbejdsløse eksempelvis selv kan booke møde med sin sagsbehandler.

Den højere grad af selvstyre stiller store krav til det enkelte jobcenter og den enkelte kommune, og derfor indfører man, med den nye lov, også et skærpet tilsyn med særligt de kommuner, der har problemer med at leve op til de fastsatte mål. I praksis bliver det den særlige taskforce-gruppe på Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, der skal hjælpe og vejlede kommunerne.

Opgaver flyttes til a-kasserne

Sideløbende med at jobcentrene får mere selvstyre, starter et fire-årigt forsøg, hvor en række udvalgte a-kasser overtager samtalerne med de arbejdsløse i opsigelsesperioden og de første tre måneder af et arbejdsløshedsforløb. Det betyder, at medlemmer af 3F, Dansk Metal, FOA, Magistrenes, FTF-A, HK, Socialpædagogerne, BUPL og Min A-kasse fremover kun skal møde i a-kassen fremfor - som i dag - både i a-kassen og på jobcentret de første tre måneder.
- Det kommer i RAR Østjyllands område til at dreje sig om ikke mindre end 71 tilfælde af flytning af opgaver fra jobcentre til a-kasser, og det vil uden tvivl skærpe kravet til samarbejde mellem parterne – jobcentrene, a-kasserne og virksomheder, som søger arbejdskraft, påpeger formand for RAR Østjylland Hans A. Sørensen, der ser frem til et langt mere smidigt og overskueligt forløb for de arbejdsløse.

Mere om den nye LAB-lov på STARs hjemmeside. (Eksternt link) 

Midtjysk Arbejdsmarkedskonference: - Vi skal fokusere på de unge ledige

- Der KAN være behov for at rekruttere arbejdskraft fra udlandet for at dække behovet i specifikke brancher. Men så længe vi har 50.000 unge, der hverken er i gang med en uddannelse eller er i arbejde, og vi på landsplan har 100.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere, må vi gøre tingene i den rigtige rækkefølge og fokusere på dem først. Målet er at sikre kvalificeret arbejdskraft - også gennem at opkvalificere de, der allerede er i job. Gennem jobrotationsordninger og lignende kan vi så få flere ledige ind på virksomhederne.

Det påpegede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da han tirsdag den 29. oktober var inviteret til Midtjysk Arbejdsmarkedskonference på Jysk Park i Silkeborg. Bag arrangementet stod RAR Vestjylland og RAR Østjylland i samarbejde med KKR Midtjylland og Region Midtjylland. Omkring 200 deltagere - repræsentanter for kommunerne, regionerne, arbejdspladser, uddannelses-institutioner, jobcentre, fagforeninger og A-kasser - debatterede, hvad man kan gøre for både at hjælpe restgruppen af unge, der endnu ikke har tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse - og samtidig afhjælpe områdets mangel på velkvalificeret og faglært arbejdskraft.

Debatten fra konferencen har arbejdsmarkedsrådet taget med sig hjem, og på rådsmødet den 19. november har man drøftet initiativer og forslag til forpligtende samarbejde med henblik på at løse unge-udfordringen. Blandt andet vil rådet samarbejde om at udarbejde anbefalinger til formandskabets møde med ministeren og Beskæftigelsesrådet den 7. februar 2020 samt til mødet med de kommunale beskæftigelsesudvalg den 23. marts 2020.

Mere om Midtjysk Arbejdsmarkedskonference på Rådets hjemmeside (internt link)

Konference for virksomhedskonsulenter sætter fokus på efter- og videreuddannelse

”Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne” er navnet på en spændende konference, som RAR Vestjylland og RAR Østjylland i fællesskab inviterer til tirsdag den 3. december på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Konferencen er målrettet til konsulenter med opsøgende virksomhedskontakt fra erhvervshusene, jobcentrene, de faglige organisationer og uddannelses-institutionerne, og på konferencen bliver der særligt sat fokus på, hvilken rolle konsulenterne kan spille i forhold til at klæde virksomhederne godt på med henblik på efter- og videreuddannelse af medarbejderstaben.

Der er allerede knap 200 tilmeldte.

Mere om konferencen: "Kompetencer til tiden" på Rådets hjemmeside (internt link)

- Vi skal investere os ud af udfordringerne

Kontorchef Michael Justesen, Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, er ikke i tvivl om, at investeringsmodeller hjælper kommunen med at blive skarpere på at målrette indsatsen for de ledige – det får både de ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet og sparer samtidig udgifter til overførselsindkomster. Det fortalte han om, da han den 19. november orienterede Arbejdsmarkedsrådet om Aarhus Kommunes erfaringer.

- Vi har arbejdet med det i syv-otte år og løbende styrket indsatsen: De initiativer, vi tager, skal først og fremmest skabe værdi for borgerne – men samtidig skal det kunne betale sig for kommunen. Det har, i korthed, betydet, at vi har flyttet fokus fra de mange kurser for ledige til en langt mere virksomhedsrettet tilgang. Vi har fokus på at få borgerne ud i praktik eller løntilskud – og også gerne i ordinært job bag efter – og det virker, forklarer Michael Justesen.

Han fortæller, at kommunen har vænnet sig til at lave business cases, når de sætter nye initiativer i værk, og det har betydet, at man samtidig har taget fat på mere utraditionelle projekter, man måske tidligere ville have været tøvende overfor –men fordi man kunne se, at der er evidens for, at den løsning virker i forhold til målgruppen. Kommunen skal nemlig kunne dokumentere effekten af de initiativer, man sætter i værk – det er et led i arbejdet med investeringscases.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har udarbejdet et hjælpeværktøj til kommunerne, når de skal i gang med at arbejde med investeringscases (Eksternt link) (nyt vindue).