Spring over hovedmenu

Samarbejde skal hjælpe de unge ledige

Udsendt 01-11-2019

Skal vi løse problemet med, at 16.500 unge i Midtjylland står uden job eller uddannelse, samtidig med at mange virksomheder mangler arbejdskraft, er det nødvendigt at samarbejde på tværs af brancher. Det blev konklusionen på Midtjysk Arbejdsmarkedskonference, som RAR Vestjylland og RAR Østjylland holdt den 29. oktober på Jysk Park i Silkeborg med omkring 200 deltagere fra områdets kommuner, virksomheder, regionen, fagforeninger og a-kasser og jobcentrene

Blandt oplægsholderne på konferencen var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der blandt andet nævnte jobrotation som en mulighed for at få sluset de unge ind på arbejdspladserne. DR sendte direkte interview med ministeren fra konferencen.

Læs mere om konferencen i tre små artikler og et interview:

Bemærkninger fra Beskæftigelsesminsteren og fra Stine Vrang Elias (pdf) (Nyt vindue)

Bemærkninger fra Senior Vice President Andreas Friis, Danish Crown samt fra Human Ressource Director Jesper Clausen, Nordisk Wavin(pdf) (Nyt vindue)

Bemærkninger fra de to Rådsformænd: John Hermansens og Hans Sørensen) (pdf) (Nyt vindue)

Interview med direktøren for Give Steel (pdf) (Nyt vindue)

Fælles pressemeddelelse fra konferencens 4 arrangører (internt link)

-------------------------------------------------------------- 

Se artiklerne i ren tekst herunder:

- Vi skal fokusere på de unge og kontanthjælpsmodtagerne

- Vi skal have restgruppen af unge i gang med uddannelse eller job, understregede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Administrerende direktør for tænketanken DEA Stina Vrang Elias pegede på problemet med de unges manglende viden om erhvervsuddannelserne.

- Der KAN være behov for at rekruttere arbejdskraft fra udlandet for at dække behovet i specifikke brancher. Men så længe vi har 50.000 unge, der hverken er i gang med en uddannelse eller er i arbejde, og vi på landsplan har 100.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere, må vi gøre tingene i den rigtige rækkefølge og fokusere på dem først. Målet er at sikre kvalificeret arbejdskraft - også gennem at opkvalificere de, der allerede er i job. Gennem jobrotationsordninger og lignende kan vi så få flere ledige ind på virksomhederne. Det påpegede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da han tirsdag den 29. oktober var inviteret til Midtjysk Arbejdsmarkedskonference på Jysk Park i Silkeborg.

Bag arrangementet stod RAR Vestjylland og RAR Østjylland i samarbejde med KKR Midtjylland og Region Midtjylland. Omkring 200 deltagere - repræsentanter for kommunerne, regionerne, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, fagforeninger og A-kasser - debatterede, hvad man kan gøre for både at hjælpe restgruppen af unge, der endnu ikke har tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse - og samtidig afhjælpe områdets mangel på velkvalificeret og faglært arbejdskraft.

- Vi har tænkt i siloer alt for længe. Socialdemokratiet har for flere år siden fremlagt forslag til en opkvalificeringsreform. Nu tager børne- og undervisnings-minister Pernille Rosenkrantz-Theil og jeg de første spæde skridt til, i fællesskab, at få set på området. Målet er blandt andet, at uddannelse skal være en integreret del af arbejdslivet, slog Peter Hummelgaard fast.

- Mangler viden om erhvervsuddannelserne

- Kun 20 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet, og det er et samfundsmæssigt og økonomisk problem. Der er meget identitetsskabende over de unges uddannelsesvalg, og der er et pres fra skolekammeraterne, forældre og andre nærtstående. Det forstår man godt, men det kan være et problem, at netop forældrene jo ikke er erhvervsvejledere - de har ikke den viden om, hvilke muligheder der er for uddannelse i dag, påpegede Stina Vrang Elias, adm. direktør for tænketanken DEA og formand for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsuddannelser. DEA har lavet flere store undersøgelser af de unges uddannelsesvalg, og det viser entydigt, at de unge oplever det som svært og uoverskueligt at skulle vælge uddannelse.

- De unge har generelt ikke megen viden om erhvervsuddannelserne, og de historier, de har hørt, er sjældent positive. Derfor skal vi fokusere langt mere på positive historier om erhvervsuddannelserne – og vi skal også få fortalt de positive historier omkring praktikplads-situationen. Vi hører så meget om mangel på praktikpladser, men sandheden er, at kun et fåtal af uddannelser benytter skolepraktik, påpegede Stina Vrang Elias.  

- Vi over-uddanner - alt for mange tror, de skal være akademikere

På Danish Crown mangler de kvalificerede ansøgere til lærepladserne - og faktisk vil de gerne øge antallet af elever og lærlinge med 15 procent.

Det er et problem, at vi har alt for stort og uoverskueligt et uddannelses-udbud. Og samtidig tror vi fejlagtigt, at alle skal være akademikere. Nogen har glemt at fortælle de unge, at det er bedre lønnet at være faglært end at være akademiker, blandt andet fordi man kommer meget tidligere ud på arbejdsmarkedet, og dermed når at tjene penge i flere år. Så der er ingen tvivl om, at vi skal blive langt bedre til at vejlede de unge!

Senior Vice President Andreas Friis, Danish Crown, havde et klart budskab til deltagerne på Midtjysk Arbejdsmarkedskonference: ”Vi har jobbene med de gode lønninger, og vi tager gerne unge ind i praktik, arbejdsprøvning og så videre, ligesom vi stadig tager ufaglærte ind fra gaden. Men vi mangler kvalificerede ansøgere!”

- Lige nu har vi 150 lærlinge og elever i Danmark, og vi vil gerne op på 170. Vi skal uddanne de unge til arbejdsmarkedet - ikke til ledighed. Og det er det, vi kan.

- Vi skal tage ansvar!

Human Ressource Director Jesper Clausen, Nordisk Wavin, talte varmt for, at virksomhederne skal tage deres sociale ansvar alvorligt. Hos Nordisk Wavin har 14 procent af arbejdsstyrken anden etnisk baggrund end dansk, og 2,5 procent er ansat på special-aftaler som eksempelvis fleksjob.

- Vi er lige nu i gang med et opkvalificeringsforløb for industrioperatører, og her har vi tre fastansatte på skolebænken, og så har vi ansat to flygtninge, der kommer igennem samme forløb - men forskudt, så den ene gruppe er på arbejde, når den anden gruppe er på skolebænken, forklarede Jesper Clausen og tilføjede:
- Det er vigtigt, at vi som arbejdsplads har et forpligtende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne!

- Erhvervslivet skal være mere sexet

I Region Midtjylland har man, som eneste region i landet, udformet en udviklingsstrategi, og her har man også fokus på de unge:

- Omkring 25.000 unge i regionen laver pt ikke noget fornuftigt, og dem skal vi enten have ud i uddannelse eller job. Og her er det vigtigt, at erhvervslivet gør sig mere sexet - altså attraktiv - for de unge. For ellers kommer de ikke, påpegede formand for regional udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby.

- Vi har afsat 3/4 af vores uddannelsesmidler på at få de unge drejet hen mod de mere erhvervsrettede uddannelser, og vi vil gerne - i samarbejde med erhvervslivet - lave en plan for, hvordan vi lykkes med det her, slog Jørgen Nørby fast.

- Løsningerne skal findes i samarbejde

Formændene for RAR Vestjylland og RAR Østjylland, John Hermansen og Hans A. Sørensen, glæder sig over, at den fælles konference har skabt grobund for et fremtidigt samarbejde – ikke mindst til glæde for de unge, der lige nu hverken er i job eller under uddannelse

- Vi har en fælles udfordring - særligt når det gælder de unge og de sårbare. Og det kræver, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner med flere skal arbejde sammen om at finde løsninger.

Det sagde formand for RAR Vestjylland John Hermansen i forbindelse med sin afrunding af Midtjysk Arbejdsmarkedskonference tirsdag den 29. oktober.

- Samtidig skal vi have opkvalificeret arbejdsstyrken ude i virksomhederne. Det kræver dialog og et forpligtende strategisk samarbejde - og vi er allerede i gang. Der er ingen tvivl om, at vi i RAR/VEU har strukturen og netværket, der skal til for at sikre, at vi fortsat har fokus på målrettet uddannelse af ledige og opkvalificering af arbejdsstyrken, påpegede John Hermansen og fortsatte:

- Men… Først og fremmest må vi gøre os selv klart, at det ikke er uddannelse, der giver job - det er kompetencen til at omsætte viden til værdi, der kvalificerer os til jobbet. Og som Andreas Friis fra Danish Crown tidligere i dag har sagt, skal jobbet være synligt for de unge - så lykkes vi bedre. Så giver uddannelsen mening!

- Godt samarbejde mellem de to RAR om konferencen. 

Også formanden for RAR Østjylland, Hans A. Sørensen, har været tilfreds med udbyttet af konferencen:

- Fælles løsninger på fælles udfordringer er vejen frem. Det har været godt at samarbejde omkring planlægning og afvikling af konferencen, og jeg synes, at resultatet blev godt. Vi kom godt rundt om unge-udfordringerne, og der var masser ideer til løsninger og initiativer. I RAR tager vi de mange input med videre i vores arbejde med at skabe overblik og sætte vind i sejlene på de gode initiativer. Vi ser frem til styrket samarbejde om opgaven. Det giver konferencen en solid tro på, understreger Hans A. Sørensen.

- De unge skal ud og møde virksomhederne lige efter folkeskolen

Et tæt samarbejde mellem virksomheder, kommunerne og erhvervsskolerne skal sikre, at en gruppe af unge ikke risikerer årevis på overførselsindkomst, påpeger direktør og medejer af Give Steel, Torben Larsen.

Han og virksomheden har gode erfaringer med at tage unge ind i praktik – unge, der måske i flere år ikke har vidst, hvad de skulle i gang med. Og herefter er langt størsteparten af de unge startet på en læreplads i virksomheden.

- Problemet er jo, at disse unge kan gå i to til fire år og lave ingenting. Her er det vigtigt, at vi griber dem lige efter folkeskolen og får dem ind på virksomhederne. Det kræver dels, at virksomhederne er meget mere opmærksomme på den sociale opgave, der ligger i at tage imod disse unge. Og det kræver samarbejde mellem virksomhederne, kommunerne, jobcentrene og så videre, påpeger Torben Larsen, der roser RAR Vestjylland og RAR Østjyllands initiativ med at samle parterne til Midtjysk Arbejdsmarkedskonference tirsdag den 29. oktober. Her forpligtede deltagerne sig til at samarbejde om at løse udfordringerne med de unge ledige – også de sårbare unge ledige.

- Vi skal strække os langt

Give Steel har i ugens løb været i flere landsdækkende medier, fordi virksomheden har stor succes med at tage unge ind, som måske ikke ved første øjekast ser ud som drømme-ansøgere. Virksomheden, der beskæftiger godt 340 medarbejdere, har i dag 18 lærlinge.

- Vi har mulighederne her for at tilbyde praktik og dermed give de unge en god start på deres arbejdsliv. Det er en god arbejdsplads, hvor vi lægger vægt at behandle hinanden ordentligt – men vi stiller også krav, forklarer Torben Larsen og fortsætter:

- Smede-uddannelsen er ikke en særligt boglig uddannelse, og på den måde er det en uddannelse, også mange ikke-boglige unge kan klare. Og vi siger ikke nej, fordi en ung er ordblind – eller fordi han er kriminel, for den sags skyld. Folk skal have en chance. Måske er Give Steel den eneste chance, de får. Derfor skal vi strække os langt.

90 procent gennemfører
Hvert år bliver seks til syv smedelærlinge udlært på Give Steel. Det betyder, at mere end 90 procent af de, der er startet som lærlinge, gennemfører uddannelsen.
- Det er så simpelt: Vi gør det her for de unges skyld! Når de arbejder, får de troen på sig selv, de får en faglig identitet. Og selv om nogle af de, der søger læreplads her, har svære ar på sjælen, må vi tage ansvar og give dem en chance, påpeger Torben Larsen.

Han drømmer dels om, at langt flere virksomheder tager deres sociale ansvar alvorligt og giver de unge på kanten en chance for at vise, hvad de duer til. Og samtidig håber han, at samfundet en dag vil vægte virksomhedens sociale regnskab lige så højt som det økonomiske.

- Vil vi som virksomhed betyde noget, må vi gøre noget – gøre en forskel, slår Torben Larsen fast.

Mere om konferencen - herunder program og oplæg (internt link)