Spring over hovedmenu

RAR vil bygge bro mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft i udsatte brancher

Udsendt 25-06-2018

Ledigheden falder og beskæftigelsen stiger. Flere brancher rammes af udfordringer med at rekruttere tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.
RAR Østjylland sætter fokus på tre udsatte brancher i 2018

Pressemeddelelsen fra RAR Østjylland i printvenligt format (pdf)(nyt vindue) 

Et østjysk arbejdsmarked i balance

Mangel på tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en trussel mod væksten i Østjylland og i resten af Danmark. Flere og flere brancher er under pres. Et match mellem udbudte og efterspurgte kompetencer er derfor en kerneopgave for beskæftigelsessystemet. RAR Østjylland har på den baggrund besluttet at sætte særlig fokus på brancherne Social- og Sundhed, Elektronikindustri og Transport. I første omgang handler det om at identificere de konkrete udfordringer og dernæst at samle relevante parter for at skabe gode løsninger til gavn for hele Østjylland.

For Social- og Sundhedsområdet gælder det, at der tages afsæt i det arbejde, der allerede pågår med at skabe motivation hos ledige og uddannelsessøgende til at træde ind i branchen. Og der tages afsæt i at sikre et relevant udbud af voksen- og efteruddannelse for ledige, der vil ind i branchen samt ledige og beskæftigede, der har behov for supplerende kompetence. For brancheområdet Elektronikindustri rettes fokus mod at dække behov for arbejdskraft til produktion. Der tages afsæt i at afdække og supplere allerede igangsatte aktiviteter. Den sidste branche, som RAR vil give et særligt fokus i 2018 er Transport, hvor fokus navnlig rettes mod at dække behov for chauffører til godstransport og specialtransporter samt medarbejdere til lager- og logistikopgaver.

”RAR’ene har som en del af Trepartsaftalen vedrørende Voksen og Efteruddannelsesområdet fået til opgave at sikre koordinering på området. I den forbindelse har vi i RAR Østjylland lagt os fast på at give de tre brancher en særlig opmærksomhed i 2018. Vi følger dog også løbende udviklingen på hele arbejdsmarkedet, og vil arbejde for opkvalificering på alle niveauer – i Østjylland har vi nemlig behov for fokus på både læse-regne-skrive færdigheder og specialiserede it kompetencer. Arbejdsstyrken er bred, og det samme er efterspørgslen efter arbejdskraft. Dog ved vi, at behovet for kompetencer hele tiden stiger. Du er nødt til at have fokus på opkvalificering gennem hele dit arbejdsliv for at kunne følge med udviklingen” udtaler Hans A. Sørensen, der er nyudpeget Formand for RAR Østjylland og fortsætter: ”Vi har i denne omgang udpeget Social- og Sundhedsområdet, Elektronikindustri og Transport. Det har vi gjort velvidende, at også et område som eksempel Bygge og Anlæg er udfordret på at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Det er en branche, som vi løbende holder øje med. Digitalisering og behovet for it kompetencer på tværs af brancher er også et tema, som forventes at fylde i den kommende tid”.

Et nyt RAR Østjylland med ”næsen i sporet”

Til at arbejde for et østjysk arbejdsmarked i balance, har et nyt RAR Østjylland den 19. juni konstitueret sig for de næste fire år. RAR Østjylland består af 21 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og kommunerne. RAR har bl.a. andet til opgave at samle aktørerne omkring beskæftigelse, erhverv og uddannelse.

RAR Østjyllands nye Formandskab består de næste to år af Formand Hans A. Sørensen (LO), Jakob Wätjen (DA) og Kristian Würtz (KL).

Hans A. Sørensen udtaler ”Vi har tradition for samarbejde på tværs af kommuner og baggrundsorganisationer i RAR Østjylland. Den tradition agter vi at fortsætte i den kommende periode. Jeg er sikker på, at det nye RAR Østjylland bliver en stærk aktør i feltet mellem beskæftigelse, erhverv og uddannelse. Vi er en god blanding af rutinerede rådsmedlemmer og nye kræfter. Jeg ser frem til en spændende rådsperiode, hvor vi allerede har taget arbejdshandskerne frem”.

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 7030 0906
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02