Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt samarbejde om flere hænder til metalindustrien og lager- og logistikbranchen i Østjylland

Udsendt 05-11-2018

Østjyske jobcentre og AARHUS TECH går sammen med RAR Østjylland for at sikre kvalificeret arbejdskraft til metalindustrien og lager- og logistikbranchen
Målrettet kvalificering til brancher med efterspørgsel på arbejdskraft.

Stadig flere virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere relevant kvalificeret arbejdskraft til metalindustrien og lager- og logistikbranchen. Derfor igangsætter jobcentrene i Århus, Odder, Horsens, Skanderborg og AARHUS TECH samt RAR Østjylland et fælles projekt, der skal sikre flere kvalificerede medarbejdere til disse brancher. Formålet er at styrke beskæftigelsesindsatsen yderligere inden for områderne, hvor der efterspørges kvalificeret arbejdskraft. Projektet indeholder brancherettede uddannelsesforløb og virksomhedspraktik, der sigter mod en efterfølgende erhvervsuddannelse for voksne.

”Vi ser en stigende efterspørgsel på relevant kvalificeret arbejdskraft i Østjylland. Det gælder ikke mindst for de brancher, der sættes fokus på i dette projekt. I RAR Østjylland har vi i forvejen udpeget transport, der hører under lager- og logistikbranchen, som en af de brancher, der sættes ekstra fokus på i 2018. Desuden er metalindustrien et potentielt kommende fokusområde for RAR, der er ved at udarbejde en analyse af området. Dette er også første projekt, hvor RAR også tager fat på at udføre nogle af de opgaver, som det hidtidige VEU-centerråd har taget sig af. Vi er derfor glade for det samarbejde, der er indgået mellem jobcentrene og AARHUS TECH og forventer meget af projektet. Det handler i høj grad om, at vi som systemer finder modeller for et velfungerende samarbejde, så der kan opnås bedre match mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer”, siger Formand for RAR Østjylland Hans A. Sørensen

Fra ledighed til metalindustrien eller lager- og logistikbranchen.

Der er behov for initiativer og resultater, der kan understøtte et løbende og målrettet samarbejde om at skaffe virksomheder inden for metalindustrien og lager- og logistikområdet den fornødne arbejdskraft. "Nøglen er her, at det sker i en tæt dialog mellem virksomhederne, det lokale jobcenter og erhvervsskolerne.  Og til det hører naturligvis også, at få foldet samarbejdet mellem områdets erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner endnu mere ud”, udtaler Hans A. Sørensen.

I første omgang omfatter projektet et forløb, der består af: informationsmøde for ledige, virksomhedsbesøg, kvalificeringsforløb, realkompetencevurderinger og virksomhedspraktikker - alt sammen med det formål, at ledige klædes på til at kunne gennemføre en faglært uddannelse inden for et af områderne. Målet er, at mindst 36 ledige dagpengemodtagere deltager i forløbene i RAR Østjylland. Forløbene giver blandt andet merit til dele af erhvervsuddannelserne inden for lager- og terminaluddannelsen. Projektets initiativtagere sigter mod, at samarbejdet om indsatsen vil betyde, at flere kommer i voksenlære og får en faglært uddannelse inden for de brancher, hvor der er efterspørgsel på relevant kvalificeret arbejdskraft.

”For RAR Østjylland er det en central opgave, at vi understøtter samarbejdet på tværs af kommunegrænser – også når det gælder uddannelse. Derfor er det glædeligt, at flere jobcentre går aktivt ind i projektet. Og derfor vil vi fra RAR også sætte ekstra ind for at informere om muligheder og udvikle og understøtte et smidigt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. På den måde kan der oprettes de rette kurser til gavn for flere borgere”, slutter Hans A. Sørensen. Projektet løber i foråret 2019.

Pressemeddelelsen i printversion (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02