Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse

Udsendt: 02-03-2018

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland

Beskæftigelsen steg med 7.507 i RAR Østjylland fra november 2016-17. Det er en vækst på 2,0%. Ledigheden steg med 282 fra januar 2016-17.

”Der er en meget flot fremgang i beskæftigelsen i Østjylland med over 7.500 det seneste år. Vi er i den forbindelse meget opmærksomme på, at der kan opstå mangel på visse typer af arbejdskraft.

I RAR Østjylland arbejder vi bl.a. for at forebygge mangel på arbejdskraft. RAR er derfor i gang med at udvælge kurser til det næste års regionale uddannelsespulje.

Det er en pulje af kurser, hvor ledige kan komme på kursus og få nye kompetencer inden for områder med mangel på arbejdskraft.
Det øger deres muligheder for at få et job bagefter og hjælper samtidig virksomhederne”, udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 369.083 i november 2016 til 376.590 i november 2017. Det er en
vækst på 7.507 og det svarer til 2,0%. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er kommet 3.742 flere i job end i november 2016.

I januar var der 18.769 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 281 flere end året før. Den stigende ledighed skyldes bl.a. en ændret visitationspraksis
for integrationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene – og en stigende ledighed for yngre og nyuddannede
akademikere og magistre.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 9 ud af 24 a-kasser og mest i FOA og BUPL, hvor der hhv. er 110 og 64 færre ledige end i januar 2017. Ledigheden er steget mest for Akademikerne, hvor der er 133 flere
ledige. Det er fortrinsvis de yngre og nyuddannede, der oplever en stigende ledighed.

Derudover har der været stigninger i ledigheden i 15 andre a-kasser. Hos de ikke-forsikrede er ledighed faldet med 98 fuldtidspersoner.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. For mændene i denne aldersgruppe er ledigheden i
Østjylland 8,0%. For kvinderne i samme aldersgruppe er ledigheden 10,3%.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02