Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 2019-04-01

Udsendt 01-04-2019

Beskæftigelsen er steget med 4.372 fuld-tidspersoner i RAR Østjylland fra december 2017 til december 2018, hvilket er en stigning på 1,2 pct. Arbejdsløsheden er faldet med 252 fra februar 2018 til februar 2019. Det er et fald på 1,3 pct.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”Beskæftigelsen stiger forsat, men arbejdsløs-heden falder absolut ikke i samme grad. Det kalder på et øget fokus på uddannelse og op-kvalificering til de arbejdsløse dagpengemodtagere, til de arbejdsmarkedsparate kontant-hjælpsmodtagere og til unge uden uddannelse. RAR Østjylland har i dag offentliggjort den nye positivliste for den regionale uddannelsespulje, som giver jobcentrene 80 pct. refusion, når de bevilger kurser, som er optaget på positivli-sten”, udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget med 4.372 fra december 2017 til december 2018. Beskæftigelsen er steget mest i Aarhus (2.519), Horsens (657) og Silkeborg (523).

I februar 2019 var der 18.622 fuldtidsarbejdsløse i RAR Østjylland, hvilket er 3,9 pct. af arbejds-styrken. Det tilsvarende tal på landsplan er 4,0 pct.

Det seneste år er arbejdsløsheden faldet mest procentuelt i Odder (11,6 pct.), Randers (4,2 pct.) og Silkeborg (4,0 pct.).

Arbejdsløsheden er faldet med 723 blandt ikke-forsikrede, mens der på det forsikrede område har været en stigning i arbejdsløsheden på 471. Stigningen blandt forsikrede skyldes blandt an-det stigende arbejdsløshed hos Akademikernes (201) og FTF-A (194).

Arbejdsløsheden er 3,8 pct. for mænd og 4,3 pct. for kvinder. Arbejdsløsheden er generelt faldende, men der har været stigende arbejdsløshed for 50+ årige for både kvinder og mænd. 

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør,
    Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02