Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 2019-02-01

Udsendt 01-02-2019

Beskæftigelsen er steget med 5.689 fuldtidspersoner i RAR Østjylland fra oktober 2017 til oktober 2018, hvilket er en stigning på 1,5 pct. Ledigheden er faldet med 599 fra december 2017 til december 2018. Det er et fald på 3,4 pct.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”I løbet af 2018 er beskæftigelsen steget med 5.700, mens arbejdsløsheden er faldet med 600. Den seneste rekrutteringssurvey viser, at 78 pct. af rekrutteringssituationerne ender med, at stillingen besættes med en kvalificeret medarbejder. Af de resterende 22 pct. besættes stillingen i cirka halvdelen af tilfældene med en medarbejder, som ikke har alle de kvalifikationer, som virksomheden efterspurgte, mens det i de resterende tilfælde ikke lykkedes at besætte stillingen.

RAR har et skarpt fokus på at styrke samarbejdet omkring opkvalificering af arbejdsløse, så flere kommer i beskæftigelse, og virksomhederne kan rekruttere kvalificerede medarbejdere. I 2019 vil RAR have et særligt fokus på brancherne Bygge og anlæg samt Industri, hvor mulighederne for opkvalificering er gode, og mange virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer. Ligeledes viderefører RAR sine aktiviteter på SOSU området, som blev påbegyndt i 2018.”, udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 375.862 i oktober 2017 til 381.551 i oktober 2018. Det er en stig-ning 5.689 svarende til 1,5 pct. Beskæftigelsen er steget mest i Aarhus (2.672), Silkeborg (834) og Horsens (817).

I december 2018 var der 17.099 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 599 færre end i december 2017. I RAR Østjylland udgør ledigheden 3,7 pct. af arbejdsstyrken i december 2018. Det tilsvarende tal på landsplan er 3,8 pct.

Det seneste år er ledigheden faldet med 8 pct. eller mere i Horsens, Silkeborg, Randers og Od-der. Samsø og Hedensted har haft stigende ledighed, hhv. 5,5 pct. og 3,4 pct. I Aarhus er ledigheden stort set uændret i perioden.

Ledigheden er faldet med 865 blandt ikke forsik-rede, mens der på det forsikrede område har været en stigning i ledigheden på 266. Ledighedsstigningen blandt forsikrede skyldes blandt andet stigende ledighed i Akademikernes (207), 3F (125) og FTF-A (106).

Ledigheden er 3,4 pct. for mænd og 4,0 pct. for kvinder. Ledigheden er generelt faldende, men der har været stigende ledighed for 60+ årige for både kvinder og mænd.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02