Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 2019-01-04

Udsendt 04-01-2019

Beskæftigelsen er steget med 6.014 fuldtidspersoner i RAR Østjylland fra september 2017 til september 2018, hvilket er en stigning på 1,6 pct. Ledigheden er faldet med 697 fra november 2017 til november 2018. Det er et fald på 4,0 pct.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 375.501 i september 2017 til 381.515 i september 2018. Det er en stigning 6.014 svarende til en stigning på 1,6 pct.

Alle østjyske kommuner har oplevet stigende beskæftigelse det seneste år. Knap halvdelen af den samlede stigning i beskæftigelsen ses i Aarhus (2.748), mens andre kommuner med betydelig beskæftigelsesfremgang er Horsens (834),
Silkeborg (830) og Skanderborg (522).

I november 2018 var der 16.782 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 697 færre end i november 2017. I RAR Østjylland udgør ledigheden 3,6 pct. af arbejdsstyrken i november 2018. Det tilsvarende tal på landsplan er 3,7 pct.

Ledigheden er faldet i 9 af de 12 østjyske kommuner det seneste år. De største procentvise fald er i Odder (15,4 pct.), Silkeborg (11,3 pct.) og Randers (9,1 pct.). Ledigheden er steget svagt i Samsø (1,3 pct.), Aarhus (0,9 pct.) og Hedensted (0,3 pct.).

Ledigheden er faldet med 929 blandt ikke forsikrede, mens der på det forsikrede område har været en mindre stigning i ledigheden på 232.

Ledighedsstigningen blandt forsikrede skyldes blandt andet stigende akademikerledighed, fx i Akademikernes a-kasse, hvor der er blevet 251 flere ledige det seneste år.

A-kasser med lav ledighed er, blandt andre, El-faget (1,0 pct.), Danske Sundhedsorganisationer (1,5 pct.), Metalarbejdere (1,6 pct.), Lærere (2,0 pct.), Socialpædagoger (2,5 pct.) og BUPL (2,6 pct.).

Ledigheden er 3,2 pct. for mænd og 4,0 pct. for kvinder. Ledigheden er højest for 25-29 årige og næsthøjest for 30-39 årige. Dette gælder for både mænd og kvinder.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02