Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 1. oktober 2018

Udsendt 01-10-2018

Beskæftigelsen er steget med 6.601 fuldtidspersoner i RAR Østjylland fra juni 2017 til juni 2018, hvilket er en stigning på 1,8 pct. Ledigheden er faldet med 1.173 fra august 2017 til august 2018. Det er et fald på 6,3 pct.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”Det seneste år er beskæftigelsen steget med 6.601 fuldtidspersoner, mens antallet af arbejds-løse er faldet med 1.173. Den positive udvikling i beskæftigelse og arbejdsløshed ses i alle østjyske kommuner. Vi har et østjysk arbejdsmarked, som efterspørger stadigt mere kvalificeret arbejdskraft, og inden for nogle fagområder er det vanskeligt for virksomhederne at rekruttere. Samtidig viser tallene, at der er mere end 17.000 arbejdsløse. RAR Østjylland har derfor et særligt fokus på målrettet opkvalificering, som både kan hjælpe arbejdsløse i beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet har Rådet netop afsluttet arbejdet med at justere positivlisten for den regionale uddannelsespulje, som sikrer jobcentrene 80 pct. refusion for kurser, der er målrettet områder med mangel på arbejdskraft.”, udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 373.000 i juni 2017 til 379.601 i juni 2018. Det er en stigning 6.601 svarende til en stigning på 1,8 pct. Cirka halvdelen af stigningen er i Aarhus kommune, hvor beskæftigelsen er steget 2,6 pct. Alle østjyske kommuner har haft stigende beskæftigelse i perioden.

I august 2018 var der 17.417 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 1.173 færre end i august 2017. Ledigheden er faldet i alle de 12 østjyske kommuner det seneste år.

Ledigheden er faldet i 16 af 24 a-kasser. De største fald i ledigheden har været hos Kristelig a-kasse (-147), FOA (-137) og Socialpædagogerne (-84). Blandt ikke-forsikrede er ledigheden faldet med 816 personer.
En af de få a-kasser, hvor ledigheden er steget i perioden, er Akademikernes, der har fået 271 flere ledige medlemmer.

5 a-kasser har aktuelt en ledighedsprocent på mindre end 2 pct. Fordelt på køn er ledigheden for mænd 3,3 pct., mens den er 4,2 pct. for kvinder. Den største ledighedsprocent er for aldersgruppen 25-29 år for begge køn. 8,3 pct. af de 25-29 årige mænd er ledige, mens det gælder for 11,6 pct. af kvin-derne i samme aldersgruppe. 

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02