Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 3. september 2018

Udsendt 03-09-2018

Beskæftigelsen steg med 6.179 i RAR Østjyllands område fra maj 2017 til maj 2018, hvilket er en stigning på 1,7%.
Ledigheden faldt med 1.836 fra juli 2017 til juli 2018. Det er et fald på 9,9%.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”Det er en meget fin fremgang i beskæftigelsen på over 6.000 på et år, og det er positivt at arbejdsløsheden falder. Antallet af beskæftigede lønmodtagere er på det højeste niveau, vi har set i den tid, vi kan se tilbage i tallene siden starten af 2008. I Østjylland er der nu knap 2.000 flere beskæftigede lønmodtagere end der var umiddelbart før finanskrisen i 2008.

Den positive udvikling, vi har set i de seneste år, skaber både udfordringer for virksomhederne med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft, og nye muligheder for at flere arbejdsløse kan komme i job. I RAR Østjylland forsøger vi at hjælpe begge sider på arbejdsmarkedet ved at målrette efteruddannelse af arbejdsløse inden for områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Jeg håber virkelig, at RAR´s nye VEU-opgaver (VoksenErhvervsUddannelse) i de kommende måneder vil formå at få arbejdsmarkedets parter til i langt højere grad at benytte sig af det brede udvalg af opkvalificering og uddannelse. Det er jo en helt naturlig nødvendighed for at få kvalificeret arbejdskraft”, udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 369.698 i maj 2017 til 375.877 i maj 2018. Det er en stigning 6.179 svarende til en stigning på 1,7%. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor beskæftigelsen er steget med 3.224. Også procentuelt er stigningen størst i Aarhus, idet der er en stigning i beskæftigelsen på 2,6%.

I juli 2018 var der 16.693 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 1.836 færre end året før. Ledigheden er faldet i alle de 12 østjyske kommuner det seneste år.

Ledigheden falder i 20 ud af 24 a-kasser. De største fald i ledigheden har været hos kristelig a-kasse (-207), Magistre (-158) og hos FOA (-149).

Der er meget lav ledighed i en række a-kasser. Det er bl.a. El- faget med 0,8% og Lederne og Metalarbejderne med 1,5%.

Fordelt på køn og alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. For mændene i denne aldersgruppe er ledigheden i Østjylland 8,7%. For kvinderne i samme aldersgruppe er ledigheden på 12,0%. For alle aldersgrupper er ledigheden for mænd 3,2%, mens ledigheden for kvinder er 4,0%.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02