Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 2. juli 2018

Udsendt 02-07-2018

Beskæftigelsen steg med 3.477 i RAR Østjylland fra marts 2017 til marts 2018, hvilket er en stigning 0,9 pct. Ledigheden faldt med 615 fra maj 2017 til maj 2018.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”De seneste tal for beskæftigelsen viser, at den positive udvikling fortsætter. Siden marts 2013 er beskæftigelsen i RAR Østjylland steget med 23.360 – heraf 3.477 det seneste år. I samme periode er ledigheden faldet markant, og inden for flere fagområder er der kun ganske få ledige. RAR Østjylland har et særligt fokus på de områder, hvor opkvalificering og efteruddannelse kan sikre, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og ledige kan komme i beskæftigelse. Til overvejelserne bør også høre at tilbyde deltidsbeskæftigede fuldtidsjob”, udtaler Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 367.565 i marts 2017 til 371.042 i marts 2018. Det er en stigning 3.477 svarende til en stigning på 0,9 pct. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor beskæftigelsen er steget med 2.572. Også procentuelt er stigningen størst i Aarhus, idet der er en stigning i beskæftigelsen på 2,1 pct.

I maj 2018 var der 16.354 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 615 færre end året før. Ledig-heden er faldet i 11 af de 12 østjyske kommuner det seneste år.

Den faldende ledighed det seneste år skyldes først og fremmest et betydeligt fald blandt ikke-forsikrede på 740 personer svarende til 17,4 pct. For de forsikrede ledige, isoleret set, er der en mindre stigning på 129 personer.

Det er først og fremmest a-kasser med akademisk uddannede medlemmer, der oplever stigende ledighed. Således har Akademikerne, Magistrene og Økonomerne samlet 221 flere ledige i maj 2018 end samme måned året før. FTF-A har ligeledes flere ledige med en stigning på 132 personer. Størst fald er blandt medlemmerne af Kristelig a-kasse (-110), FOA (-75) og BUPL (-62).

Fordelt på køn og alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. For mændene i denne aldersgruppe er ledigheden i Østjylland 6,8 pct. For kvinderne i samme aldersgruppe er ledigheden på 8,8 pct. For alle aldersgrupper er ledigheden for mænd 3,2 pct., mens ledigheden for kvinder er 3,8 pct.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02