Spring over hovedmenu

Faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Østjylland

Udsendt 31-05-2018

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 31. maj 2018

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen steg med 7.482 i RAR Østjylland fra februar 2017 til februar 2018. Det er en vækst på 2,1 pct. Ledigheden faldt med 1.130 fra april 2017 til april 2018.

”Det går godt med den danske økonomi, hvilket også afspejler sig i Østjylland. Beskæftigelsen stiger og samtidig oplever vi en faldende ledighed. I denne situation er det vigtigt ikke at bremse væksten, fordi virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft de efterspørger. Det vil vi forsøge at forebygge i RAR Østjylland ved bl.a. at tilbyde opkvalificering inden for områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft”, udtaler Jakob Beck Wätjen, Formand fra RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 360.449 i februar 2017 til 367.931 i februar 2018. Det er en stig-ning 7.482 svarende til en stigning på 2,1 pct. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er kommet 3.452 flere i job. Også procentuelt er stigningen størst i Aarhus, idet der er en stigning i beskæftigelsen på 2,8 pct.

I april 2018 var der 16.346 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 1.130 færre end året før. Le-digheden er i denne pariode faldet i 11 af de 12 østjyske kommuner. Størst relativt fald ses i Skanderborg, hvor ledigheden er faldet 16,9 pct.

Blandt de forsikrede er ledigheden faldet i 14 af 24 a-kasser. Største fald i ledigheden ses blandt medlemmer af 3F (-145) og Kristelig a-kasse (-142). Procentuelt er ledigheden faldet mest for Metalarbejdere (-23 pct.) og Socialpædagoger (-22 pct.). Modsat er ledigheden for Akademikerne steget med 125 fuldtidsledige i perioden.

Blandt de ikke-forsikrede er ledigheden faldet fra 4.366 i april 2017 til 3.622 i april 2018, hvilket er et fald på 17 pct. i perioden.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. For mændene i denne aldersgruppe er ledigheden i Østjylland 7,2 pct. For kvinderne i samme aldersgruppe er ledigheden på 9,0 pct. Både for mænd og kvinder er ledigheden for 25-29 årige stort set uændret fra april 2017 til april 2018.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50 
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02