Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Østjylland

Udsendt 01-05-2018

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 1. maj 2018

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Beskæftigelsen steg med 6.581 i RAR Østjyl-land fra januar 2017 til januar 2018. Det er en vækst på 1,8 pct. Ledigheden faldt med 806 fra marts 2017 til marts 2018.

”Beskæftigelsen er steget med godt 6.500 fuld-tidsbeskæftigede det seneste år. Dermed fortsætter den positive beskæftigelsesudvikling på det østjyske arbejdsmarked. Samtidig er beskæftigelsen nu højere end før den økonomiske krise.
Antallet af fuldtidsbeskæftigede i januar 2018 er således 1 pct. højere end i januar 2008 i RAR Østjylland, mens antallet af fuldtidsbeskæftigede på landsplan fortsat er 1 pct. under 2008-niveau.

Ledighedsudviklingen er ligeledes positiv med et fald på cirka 4 pct. det seneste år.
Med stigende beskæftigelse og faldende ledighed øges også risikoen for, at virksomhederne ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. RAR Østjylland følger derfor udviklingen nøje og understøtter uddannelse og opkvalificering, så adgangen til kvalificeret arbejdskraft ikke bliver en hindring for fortsat vækst i beskæftigelsen”, udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i
RAR Østjylland er steget fra 360.382 i januar 2017 til 366.963 i januar 2018. Det er en stigning på 6.581 svarende til en stigning på 1,8 pct. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er kommet 3.280 flere i job. Også procentuelt er stigningen størst i Aarhus, idet der er en stigning i beskæftigelsen på 2,7 pct.

I marts 2018 var der 18.185 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 806 færre end året før. Ledig-heden er i denne pariode faldet i 10 af de 12 østjyske kommuner. Størst relativt fald ses i Skanderborg, hvor ledigheden er faldet 16,4 pct.

Blandt de forsikrede er ledigheden faldet i 14 af 24 a-kasser. Størst faldt i ledigheden ses blandt medlemmer af FOA (-127) og HK (-86). Procentuelt er ledigheden faldet mest for Socialpædagogerne (-22 pct.), NNF (-17 pct.) og BUPL (-16 pct.). Modsat er ledigheden for Akademikerne steget med 143 fuldtidsledige i perioden.

Blandt de ikke-forsikrede er ledigheden faldet fra 4.288 i marts 2017 til 3.701 i marts 2018, hvilket er et fald på 14 pct. i perioden.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. For mændene i denne aldersgruppe er ledigheden i Østjylland 8,1 pct. For kvinderne i samme aldersgruppe er ledigheden på 9,8 pct. Både for mænd og kvinder er ledigheden for 25-29 årige stort set uændret fra marts 2017 til marts 2018

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50 
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02