Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Østjylland

Udsendt 05-04-2018

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - april 2018

Beskæftigelsen steg med 5.798 i RAR Østjylland fra december 2016-17. Det er en vækst på 1,6%. Ledigheden faldt med 670 fra februar 2017-18.

”Det går fortsat godt på det østjyske arbejdsmar-ked, hvor beskæftigelsen fortsætter med at stige og ledigheden falder.

Hvis vi skal blive ved med at sikre den flotte fremgang på arbejdsmarkedet, skal vi ligeledes sikre at virksomhederne får den rette kvalificerede arbejdskraft til tiden. Dette er vi meget opmærksomme på i RAR Østjylland, og derfor har vi med den nye udmeldte regionale uddannelsespul-je igen fokus på at ledige kan få nye kompetencer inden for områder med mangel på arbejdskraft”, udtaler Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 366.555 i december 2016 til 372.353 i december 2017. Det er en vækst på 5.798 og det svarer til 1,6%. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er kommet 3.153 flere i job end i december 2016.

I februar var der 18.874 fuldtidsledige i RAR Øst-jylland. Det er 671 færre end året før. Ledighed har i denne periode faldet i samtlige østjyske kommuner, på nær Aarhus, Norddjurs og Samsø.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 15 ud af 24 a-kasser og mest i FOA og 3F, hvor der hhv. er 128 og 105 færre ledige end i februar 2017. Ledigheden er steget mest for Akademikerne, hvor der er 190 flere ledige. Det er fortrinsvis de yngre og nyuddannede, der oplever en stigende ledighed.

Derudover har der været stigninger i ledigheden i 9 andre a-kasser. Hos de ikke-forsikrede er ledighed faldet med 434 fuldtidspersoner.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. For mændene i denne aldersgruppe er ledigheden i Østjylland 8,5%. For kvinderne i samme aldersgruppe er ledigheden 10,7%.

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50 
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02