Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse - 1. november 2018

Udsendt 01-11-2018

Beskæftigelsen er steget med 3.752 fuld-tidspersoner i RAR Østjylland fra juli 2017 til juli 2018, hvilket er en stigning på 1 pct. Ledigheden er faldet med 928 fra september 2017 til september 2018. Det er et fald på 5,3 pct

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

”Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsløshed fortsætter de positive takter, som vi har set de seneste år. Fra juli 2017 til juli 2018 er beskæftigelsen steget med 3.752, mens antallet af arbejdsløse er faldet med 928 det seneste år.

Når beskæftigelsesfremgangen ikke modsvares af et tilsvarende fald i arbejdsløsheden, skyldes det, at arbejdsstyrken vokser – primært på grund af højere tilbagetrækningsalder og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. I RAR Østjylland har vi fokus på, at vi skal udnytte de gode tider til at sikre, at flere borgere kommer ind på arbejdsmarkedet. Det gælder de arbejdsløse, som har brug for et kompetenceløft målrettet områder, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft såvel som de borgere, der aktuelt står uden for arbejdsstyrken, fordi de har udfordringer ud over arbejdsløshed”, udtaler Hans A. Sørensen, formand for RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 357.610 i juli 2017 til 361.362 i juli 2018. Det er en stigning 3.752 svarende til en stigning på 1 pct. 60 pct. af stigningen er i Aarhus kommune, hvor beskæftigelsen er steget 1,8 pct. Beskæftigelsen er steget i 8 af de 12 østjyske kommuner.

I september 2018 var der 17.560 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 928 færre end i september 2017. Ledigheden er faldet i 11 af de 12 østjyske kommuner det seneste år.

Ledigheden er faldet i 14 af 24 a-kasser. Størst fald i ledigheden ses blandt medlemmer af FOA, hvor der er blevet 133 færre ledige. Modsat er ledigheden steget med 227 i Akademikernes a-kasse. Blandt ikke-forsikrede er ledigheden faldet med 799 personer.

Ledigheden varierer betydeligt på tværs af a-kasser, idet særligt a-kasser, som typisk har faglærte som medlemmer, har meget lav ledighed. Det gælder fx El-faget (0,8 pct.), Metalarbejdere (1,6 pct.) og Byggefagene (2,5 pct.).

A-kasser, der typisk har akademisk uddannede medlemmer, har højere ledighedsprocenter. Det gælder fx Magistrene (7,9 pct.), Journalistik, kommunikation og sprog (6,2 pct.), Økonomer (4,6 pct.) og Akademikernes a-kasse (4,0 pct.).  

Pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue) 

Nærmere oplysninger:

  • Hans A. Sørensen, Formand for RAR Østjylland, Tlf. 88 92 54 02
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02