Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Status over Rådets VEU-modelprojekter med mere

Med RAR/VEU indsatsen er det bl.a. hensigten at bidrage til at Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er igangsat tværgående samarbejde for at imødekomme mangel og koordination for at imødekomme dette.

Følgende modelprojekter er et samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og de 3 RAR, som dækker området- RAR Nordjylland, RAR Østjylland og RAR Vestjylland:


Grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen

Projektets formål:

I samarbejde med DI-Byg, Byggeriets Uddannelser, og 3F Byg vil projektet bidrage til at omsætte Grøn Omstilling til ”SMV sprog”, og understøtte tilvejebringelsen af de nødvendige nye kompetencer inden for bl.a. ledelseskompetencer, digitale kompetencer, og fagfaglige kompetencer.

Indsatsen udvikles i samarbejde med parterne. Målet er, at der ved indgangen af foråret 2022 er udviklet 3 grønne specialistpakker etableret på 2 erhvervsskoler, og der er afholdt min. 5 delkurser med gennemsnit 15 deltagere pr. hold.

Projektets status:

Der indgås aftaler med forsøgsskoler, og erhvervsskoler orienteres. Event præsenteres på BAI Årskonference. De deltagende skoler er EUC Nord, Learnmark og Roskilde Tekniske Skole, og der arbejdes lige nu på et overblik over, hvilke kurser inden for grøn omstilling og bæredygtighed, der udbydes for nuværende, samt om der kan udvikles nye kurser med afsæt i virksomhedernes behov.

Næste skridt: Begyndende udrulning, gennemførelse af netværksmøde for virksomheder i branchen, samt udvikling af grønne kursuspakker. Der arbejdes med 4 kursuspakker, med fokus på kursuspakke 1 og 2 i første omgang.

 


Opkvalificering og nye medarbejdere til CNC-industrien

Projektets formål:

Et samarbejde med Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens Uddannelser, 5 udbydere af CNC-uddannelser, og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord om en indsats målrettet beskæftigede faglærte industriteknikere, tillærte, og ledige.

Projektets status:

Der er udsendt 2 kataloger om henholdsvis CNC- fræsning og –drejning. Der er ligeledes blevet afholdt webinarer for jobcentre i henholdsvis Nord- og Midtjylland, hvor mulighederne for at løfte både ledige og beskæftigede og tilføre virksomheder nye kompetencer, blev synliggjort og drøftet.

Næste skridt:

Der udarbejdes kursusforløb for ledige, der ønsker at prøve de forskellige muligheder inden for faget. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord samarbejder med skoler og a-kasser om en 1-1 dialog med hvert jobcenter om et målrettet forløb for opkvalificering inden for CNC, tilpasset de to målgrupper og det enkelte jobcenter.

CNC-fræsning folder (pdf-fil)

CNC drejning folder (pdf-fil)

CNC-katalog rettet mod beskæftigede (pdf-fil)

CNC katalog rettet mod ledige (pdf-fil) 


Varslingssager og ’early warning’, afbødende indsats

RAR har en fortsat opsøgende kontakt til virksomheder, der varsler fyringer, er nedlukningstruede, eller på anden måde er i risiko for større afskedigelser. Indsatsen følger et fast koncept vedrørende afbødende foranstaltninger efter Covid-19 Job-VEU modellen.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord laver en opsøgende kontakt til virksomhederne, og starter en konkret dialog om, hvordan der bedst tilrettelægges en indsats. Dette kan bl.a. omfatte en rekruttering (fx hjælp til jobsøgning, CV-værksted, mm.), og en Job-VEU indsats målrettet brancher med behov for arbejdskraft.


RAR Østjyllands egne modelprojekter:


Digitaliseringsprojekt for lager- og logistik

Projektets formål:

Projektet udarbejdes sammen med branchen og 3F omkring virksomheder i og omkring Horsens. Pilotprojekt gennemføres sammen med 5-7 virksomheder som lager- og logistikklynge, der som de første i Danmark er fuldt automatiseret.

Der er udarbejdet jobbeskrivelser i samarbejde med virksomhederne Jysk, Reiten, Vola, og DKI, for at sikre en sammenhæng mellem kursusindhold og virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft og kompetencer.

Projektets status: Model udvikles og synliggøres

Næste skridt:

Modellen promoveres i samarbejde med branchen over for virksomheder. Skolerne har afsluttet deres praktikperioder hos virksomhederne, og det videre indhold for opkvalificering skal drøftes.

Næste skridt:

Det forventes, at opkvalificeringsforløbet vil være klar i løbet af efteråret.


Mangel på kvalificeret arbejdskraft/ revitalisering af jobrotationsordning på velfærdsområdet

Hvad er formålet:

Inden for velfærdsområdet gennemføres et jobrotationsprojekt, hvor ledige vikarer kommer ind i virksomhederne, mens beskæftigede deltager i kurser/uddannelse. Målet er job og uddannelse til vikarerne efterfølgende. Projektet udføres i tæt samspil mellem forvaltning, jobcentre, og uddannelsesinstitution, og er et af RARs branchenedslagsområder.

Hvad er status:

Der har været afholdt webinarer for forskellige 

Kontakt og Rådets strategi

AMK Midt-Nord kan hjælpe dig med yderligere oplysninger

RAR Østjyllands strategi

Sidst opdateret: 20-08-2021