Spring over hovedmenu

RAR Østjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Østjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Østjyllands dæknings-geografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Østjyllands overordnede opgaver er, at:

 • Videreudvikle og formidle overblik over kompetence efterspørgslen
 • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
 • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen inkluderet sit fokus for VEU indsatsen og styrket koordination og aktørsamarbejde i Rådets overordnede strategi, som er vedtaget på Rådets møde den 24. januar 2023. Fokus i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning og beskrives blandt andet i Rådets indsatsark.

Mere om Rådets overordnede strategi og indsats. 

Rådets VEU-indsatsområder i 2023

RAR Østjylland har på sit januarmøde i 2023 fastlagt indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde. Der er sporet ind på erhvervsgrupper med tilhørende stillingsbetegnelser, som særligt bidrager til en høj forgæves rekrutteringsrate. Andre områder kan desuden inddrages ved et konkret rekrutteringsbehov, som kan afhjælpes gennem opkvalificering.

Rådet prioriterer indsats i erhvervsgrupperne:

 • Bygge og anlæg
 • Jern, metal og auto og Industriel produktion
 • Sundhed, omsorg og personlig pleje + ernæring
 • Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde

Rådet har udpeget en række stillingsbetegnelser under ovennævnte erhvervsgrupper, der er i særligt fokus for indsats.

Rådet har endvidere fastlagt:

 • At der på tværs af erhvervsgrupperne er fokus på de tværgående temaer grøn omstilling og digitalisering.
 • At Rådet følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt og justerer fokus for indsatsen, hvis Rådet finder dette hensigtsmæssigt.

Rådets udpegning af fokusområder for VEU-indsatsen gælder som udgangspunkt for året 2023. Ved indgangen til året er der imidlertid betydelig usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet. De økonomiske konjunkturer påvirker den generelle efterspørgsel. Nogle områder påvirkes umiddelbart og markant af konjunkturudviklingen, mens andre er mindre konjunkturfølsomme. Rådet følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt og vurderer løbende, om der skal justeres i fokusområderne for VEU-indsatsen.

En lang række aktiviteter er sat i værk i forhold til indsatsområderne. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

2023-indsatser i det forstærkede mangelsamarbejde

Det forstærkede mangelsamarbejde, som supplerer Rådets VEU-indsats. Her har Rådet på januarmødet 2023 besluttet i 2023 at:

 • Følge igangsatte aktiviteter inden for erhvervsgruppen Hotel, restauration, køkken og kantine – herunder også rengøringsområdet. Nye aktiviteter igangsættes efter behov.
 • Følge igangsatte aktiviteter inden for erhvervsgruppen Transport, post, lager- og maskinførerarbejde. Nye aktiviteter igangsættes efter behov.
 • Følge udviklingen på arbejdsmarkedet tæt og justerer fokus for indsatsen, hvis Rådet finder det hensigtsmæssigt.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023