Spring over hovedmenu

RAR Østjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Østjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Østjyllands dæknings-geografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Østjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetence efterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen i juni vedtaget en indledende VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde. Denne strategi i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning. Rådet inddrager strategiske overvejelser herfra i sin overordnede strategi.

Indsatsområder i 2022

RAR Østjylland har i 2022 udpeget 4 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  1. Bygge- og anlæg
  2. Industri
  3. Salg
  4. Sosu

Endvidere har Rådet fastlagt i 2022 at:

  • Overvåge og vurdere, om der er behov for at øge VEU-aktiviteten inden for turisme og på andre serviceområder, hvor der er rekrutteringsudfordringer
  • Søger samarbejde om en bredere indsats for at få dimittender med videregående uddannelser hurtigere i job baseret på anbefalinger i RAR-analysen om VEU-indsats for ledige dimittender. VEU kan indgå i indsatsen.

En lang række aktiviteter sætte løbende i værk i forhold til Rådets indsatsområder. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

Status på VEU-indsatsen i RAR Østjyllands dækningsgeografi

Statusoverblik over modelprojekter med mere inden for RAR Østjyllands indsatsområder ajourføres løbende.

Status for modelprojekter og anden indsats - RAR Østjylland

 

Sidst opdateret: 25-10-2022