Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Overblik over østjyske beskæftigelsesplaner for 2022 samles her på hjemmesiden. RAR Østjylland vil også i 2022 indbyde til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt. Rådet har primo januar sendt en velkomstpakke til kommunernes nye beskæftigelsespolitiske udvalg. Her indbyder Rådet til videndeling og samarbejde i 1. halvår af 2022.

RAR Østjylland fik beskæftigelsesplaner for 2022 til orientering fra de østjyske kommuner. Rådet drøftede planerne på sit møde den 25. januar 2022 - sammen med de korte resumeer med fokus på ministermålene, som kommunerne havde lavet til RAR. Rådet kvitterede for planerne og for de indsendte resumeer.

Rådet har her på siden samle links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. 

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling i forhold til østjyske udfordringer og potentialer i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner for 2022 - links:

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2022. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 22-05-2023