Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Aktuelle beskæftigelsesplaner for de østjyske kommuner 2021 (NB! Planerne for 2022 er på trapperne her på siden)

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2021 til orientering fra de østjyske kommuner. Planerne er drøftet på Rådets januar møde 2020. Alle planer er tilgængelige her på siden. Det samme er det resume af planerne med fokus på ministermålene, som kommunerne har udfærdiget til RAR.

Rådets ambition er, at inspirere og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor er det planen at mødes med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg om implementeringen af aktuelle beskæftigelsesplaner og drøfte indspil til planerne for 2022.

Rådets sekretariat udfærdiger derfor et overbliksbillede over det vestjyske arbejdsmarked som inspiration for udvalgenes arbejde med beskæftigelsesplanerne, som gøres tilgængeligt her på siden.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner for 2021 + resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2021 (pdf nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2021. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se beskæftigelsesplanerne for 2020 (internt link)

Sidst opdateret: 11-01-2022