Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Aktuelle beskæftigelsesplaner for de østjyske kommuner 2021

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2021 til orientering fra de østjyske kommuner. Planerne er drøftet på Rådets januar møde 2020. Alle planer har været tilgængelige her på siden. Det samme er det resume af planerne med fokus på ministermålene, som kommunerne har udfærdiget til RAR.

Rådets ambition er, at inspirere og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor mødes Rådet med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg om implementeringen af aktuelle beskæftigelsesplaner og drøfte indspil til planerne for 2022.

Rådets sekretariat udfærdiger et overbliksbillede over det vestjyske arbejdsmarked som inspiration for udvalgenes arbejde med beskæftigelsesplanerne.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner for 2021 resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2021. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se beskæftigelsesplanerne for 2020 (internt link)

Sidst opdateret: 05-08-2022