Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Arkiv over beskæftigelsesplaner for de østjyske kommuner 2020

RAR Østjylland fik Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de østjyske kommuner. Planerne blev drøftet på Rådets møde i januar 2020. Resume af planerne er tilgængelige her på siden. Her er der fokus på ministermålene for 2020. 

Rådets ambition er, at inspirere og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor mødes Rådet årligt med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg. Her drøftes implementering af aktuelle beskæftigelsesplaner og indspil til planerne for efterfølgende år. Rådets sekretariat udfærdiger til mødet et overbliksbillede over det østjyske arbejdsmarked. 

Rådets inspirationsnotat til de østjyske kommuner 2020 (pdf) (nyt Vindue)

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner for 2020 resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 11-01-2022