Spring over hovedmenu

Videndeling-RAR-Østjylland

Videndeling - RAR Østjylland - Notater, analyser og tiltag

Her på siden samles link til relevante analyser, notater og tiltag som baggrund for videnopsamling i RAR Østjylland samt med henblik på kvalificering af de forskellige beslutningsprocesser i RAR regi.

Rådsmedlemmer kan bruge materialerne som forberedelse og input til møder og strategisk beslutningstagen. På siden samles link til materialer, som er oppe i tiden, og som er relevante ifht Rådets arbejde. Op til Rådsmøder lægger AMK links til egne og andre interessenters relevante materialer. Derudover er det hensigten, at Rådets medlemmer på møder og mellem møderne melder ind til AMK, hvis der er materialer, man ønsker at dele i Rådet.

Gode ideer kan indmeldes via mail til Hans Svenstrup på has@star.dk

I takt med at nye emner bringes ind lægges de øverst i listen. I tilfælde af, at listen på et tidspunkt får et omfang, der hæmmer overskueligheden, vil AMK forsøge at emneinddele listen.

Materialerne på listen herunder stammer fra diverse bidragsydere og hjemmesider. AMK har lagt materialerne ind på siden, der hvor det ikke har været muligt at lave direkte links til hjemmesider.

Analyser, notater m.v. til deling i RAR Østjylland 2019:

Unge-udspil fra Regeringen december 2018

Med dette udspil ønsker regeringen at justere og ændre på en række strukturer og regler, der tilsammen skal gøre alle unges vej til uddannelse og job bedre – uanset om man stryger lige gennem gymnasiet, eller om man har brug for lidt ekstra støtte til at komme i gang eller videre.
I udspillet er der to spor:
1. Det ene spor omfatter de mange unge, der selv tager en ungdomsuddannelse
2. Det andet spor omfatter unge i kontanthjælpssystemet, der endnu ikke har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse
Udspillet består af en række initiativer, der skal give bedre afsæt til de unge, der efter grundskolen står over for vigtige valg om deres fremtid.

Unges vej fra uddannelseshjælp til uddannelse og beskæftigelse:

Baggrundsanalyse – Ungeudspil (pdf) (nyt Vindue)

Pjecen Mod på Livet (pdf) (nyt Vindue)

Vejene til uddannelse og job (pdf) (nyt Vindue) 

Disse materialer vil blive behandlet i Rådet ifbm, at Rådet på et senere tidspunkt har særligt fokus på problematikkerne på ungeområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder en halvårlig analyse af de danske virksomheders rekrutteringssituation - 4. kvartal 2018.

Styrelsens rekrutteringssurvey kan anvendes til at få et aktuelt billede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Rekrutteringssurveyen opgør den forgæves rekrutteringsrate (FFR) for alle de stillingsbetegnelser som overvåges på arbejdsmarkedet. I øjeblikket overvåges ca. 900 stillingsbetegenelser. Den forgæves rekrutteringsrate angives som en andel og er forholdet mellem de rekrutteringsforsøg, som har været succesfulde og de, hvor rekrutteringen har været forgæves.

Styrelsens rekrutteringssurvey er fra fjerde kvartal 2018 baseret på en ny metode og giver et aktuelt øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Resultaterne kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark. Resultaterne af surveyen offentliggøres løbende.

Rekrutteringssurvej 4. kvartal 2018 (star.dk) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-01-2019