Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelse – RAR Østjylland

STAR overvåger udviklingen i beskæftigelsen i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Her kan man se udviklingen i beskæftigelsen de seneste to år i RAR-områderne.

Videre kan man finde en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen frem til og med udgangen af 2019 for hvert RAR-område.

Udviklingen i beskæftigelsen de seneste to år
Her kan man se udviklingen i beskæftigelsen i RAR-områderne de seneste to år.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med en figur, der viser udviklingen. Øverst i regnearket finder du en drop-down menu, hvor du kan vælge det ønskede RAR-område.

Udviklingen i beskæftigelsen de seneste to år (STAR.dk) (nyt vindue)

Fremskrivning af beskæftigelsen
Tre gange om året udarbejder Finansministeriet en prognose for udviklingen i beskæftigelsen i hele landet et par år frem i tiden.

Den nyeste landsprognose for beskæftigelsen har STAR fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles beskæftigelsen på bl.a. 5 sektorer og 37 brancher.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med fremskrivningen af beskæftigelsen. Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Fremskrivning af beskæftigelsen (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 23-10-2020