Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vejlederkonference 2018

Vejledning, vejen til job -Nye vilkår på arbejdsmarkedet – nye udfordringer til vejledningen

RAR Nordjyllands samarbejdsaftale med VEU giver anledning til en række aktiviteter. Også i 2018 er der således holdt fælles Vejlederkonference. I samarbejde med de nordjyske VEU-centre holdt RAR Nordjylland den 9. februar i Konferencen i Gigantium i Aalborg. Rådets formand Birgit Frederiksen var ordstyrer på konferencen, der havde knap 200 deltagere fra jobcentre, UU-vejledning, a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.fl., der samarbejder om vejledning og opkvalificering af unge og kortuddannede voksne. Konferencens overskrift var: Nye vilkår på arbejdsmarkedet – nye udfordringer til vejledningen.

Der var fokus på digitalisering, øget global konkurrence og disruptionfænomener, som ændrer vores arbejdsmarked og vores arbejdsliv. Vejlederkonferencen handlede således blandt andet om:

  • Hvordan sikrer vi de kortuddannedes muligheder for job, kompetenceudvikling og fast tilknytning til arbejdsmarkedet i et omskifteligt arbejdsliv?
  • Hvilke rammer sættes der omkring fremtidens voksenvejledning og tilbud om efteruddannelse til de kortuddannede i aftalen om voksen- og efteruddannelsesreformen, som skal implementeres i 2018?
  • Hvad kommer ændrede job- og ansættelsesformer på det nye arbejdsmarked til at betyde for vejlederens faglighed og rolle?

Program og plancher:

Programmet for Vejlederkonferencen i (pdf) (nyt vindue)

Vi bad konferencens oplægsholderne om at fremhæve nogle af de væsentlige pointer fra deres oplæg. Deres svar fremgår af videoklippene, der er linket til under hver oplægsholder.

Indledning og program ved Rådsformand Birgit Frederiksen, RAR Formand -  plancher (pdf) (nyt vindue)

Tema 1:

Det nye arbejdsmarked, v. ekspert og konsulent, Hanne Schapiro - plancher! (pdf) (nyt vindue)

Kort videoklip, hvor Hanne Schapiro fremhæver hovedpunkter - (Videoklip) (nyt vindue)

Globalisering, digitalisering, nye forretningsmodeller og konkurrencevilkår er tendenser, der ikke længere er fremtid, men noget vi oplever her og nu! Det har konsekvenser for virksomhederne, for vores arbejdsliv, vores jobpotentiale og for, hvad vores kompetencer er værd på arbejdsmarkedet. Den enkelte kan se frem til løsere bånd mellem arbejdstager og arbejdsgiver og dermed nye betingelser for job- og karrierevilkår. Hvordan sikrer vi de kortuddannedes og andres muligheder for job, kompetenceudvikling og fast tilknytning
til arbejdsmarkedet?

Tema 2: Trepartsaftale om Voksen- og efteruddannelsesreform samt ’RAR-modellen’

Hvad kan vi forvente af RAR-modellen? v. Karl Schmidt, direktør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord: Aktørsamarbejde, vejledning og opkvalificering af kortuddannede. Hvordan skal RAR-modellen bidrage?

Hvordan bruger vi reformen til at løfte de kortuddannede? v. Søren Heisel, forbundssekretær, 3F - Plancher (pdf) (nyt vindue) 

Kort videoklip, hvor Søren Heisel fremhæver hovedpunkter (Videoklip) (nyt vindue)

Hvilken betydning har opkvalificering for de kortuddannede i lyset af det nye arbejdsmarked. Hvilken betydning har opkvalificering for de kortuddannede i lyset af ’det nye arbejdsmarked’. Hvilke muligheder og barrierer er der i reformen? Hvad skal der til for at realisere mulighederne? Hvordan ser arbejdstagersiden på reformen, og hvilke budskaber vil der være til medarbejderne i a-kasser, jobcentre og uddannelsesinstitutioner, der vejleder kortuddannede ledige og beskæftigede?

Det nationale og institutionsuafhængige vejledningstilbud.

Kasper Hein, chefkonsulent, og Anette Jochumsen, vejledningsfaglig koordinator, Styrelsen for IT- og læring, Undervisningsministeriet - plancher (pdf) (nyt vindue)!

Kort videoklip, hvor Kasper Hein fremhæver hovedpunkter (Videoklip) (nyt vindue)

I voksen- og efteruddannelsesreformen satses der på én indgang og på et samlet, nationalt dækkende og institutionsuafhængigt vejledningstilbud. Hvordan bliver voksenvejledningen dækket ind med de nye initiativer i aftalen? Hvad ligger der i forståelsen af ’det institutionsuafhængige vejledningstilbud’ og ’den personlige vejledning’?

Tema 3:

Vejledningens veje v. lektor Rita Buhl, VIA University College, Aarhus
- Plancher (pdf) (nyt vindue).

Kort videoklip, hvor Rita Buhl fremhæver hovedpunkter (Videoklip) (nyt vindue)

Hvordan ser vi mulighederne i det svært forudsigelige, og hvordan kan vejledning tage sig ud i forhold til et arbejdsmarked under hastig forandring?

Afrunding og opsamling, v. Birgit Frederiksen

Sidst opdateret: 22-09-2021