Spring over hovedmenu

RAR Nordjylland - SOSU workshop

SOSU-workshop 29. november 2018 på SOSU Nord, Aalborg

Til workshoppen var der ca. 70 deltagere fra de nordjyske kommuner, SOSU-skolerne, FOA, Region Nordjylland, KKR Nordjylland samt AMK Midt-Nord.

Formålet var at få udfoldet og drøftet branchens mest presserende problemer, som overvejende er af strukturel karakter. Derudover var det et mål at anspore interessenterne til handlinger, der aktuelt og på sigt kan medvirke til at afhjælpe områdets udfordringer relateret til motivation, rekruttering, samt fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse.

Dagen foregik som en vekselvirkning mellem oplæg samt 2 gruppesessioner. Sidstnævnte var møntet på aktørerne mulighed for på tværs at give bud på:

  • branchens væsentligste udfordringer
  • anbefalinger til løsningsforslag, herunder hvordan fælles planlægning i regionens arbejdskraftoplande kan imødekomme branchens behov for kvalificeret arbejdskraft

Workshoppen resulterede i etablering af 3 arbejdsgrupper på tværs af aktørerne i Aalborg, Himmerland og Vendsyssel, der mødes medio/ultimo januar 2019 med henblik på etablering af et tydeligere årshjul med konkretisering af hvilke aktiviteter, der skal i gang og hvornår. – Thy-Mors er etableret samarbejde og aktiviteter mellem interessenterne

Program og plancher:

Program (PDF) (Nyt vindue)

Velkomst og intro til dagen ved Rasmus Borup Kristiansen, CoLearning, Frederikshavn Handelsskole 

SOSU branchefokus ved Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen, AMK Midt-Nord (PDF) (Nyt vindue)

SOSU i fremtiden – tiltrækning af generation Z - Oplæg ved CCO & Co-Founder Daniel Birkholm, CompanYoung (PDF) (Nyt vindue)

Fokus på forbedring af frafald og fastholdelse (PDF) (Nyt vindue)

oplæg og plancher samlet fra: 

- Direktør Jakob From Høeg, SOSU STV 
- Uddannelseskoordinator Tina Just Jessen, SOSU STV 
- Uddannelseskoordinator Nina Jexen, Thisted kommune 
- Teamleder Hanne Bjerggaard, Jobcenter Thisted 
- Sagsbehandler Helle Vigh Sørensen, Jobcenter Thisted

Omtalt artikel fra Nordjyske (PDF) (Nyt vindue)

Vejen fra ledighed til beskæftigelse indenfor SOSU Oplæg ved Direktør Lene Kvist, SOSU Nord (PDF) (Nyt vindue)

Sosu Klar Pjece (PDF) (Nyt vindue)

Præsentation af uddannelsesordninger Oplæg ved Fuldmægtig Martin Dunlap, Arbejdsmarkedskontor Syd (PDF) (Nyt vindue)

 

Baggrund: Trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har betydet en opgradering af rammevilkårene samt organisatorisk omlægning af den hidtidige VEU-indsats. Med aftalen er VEU-centrene nedlagt ved udgangen af 2018. VEU-centrenes arbejdsområder varetages delvis i en RAR-model samt af arbejdsmarkedets parter. Og på en national platform samles alle typer af offentlige VEU-tilbud. Indsatsen er således spredt ud på en række forskellige instanser.

Yderligere info om VEU indsatsen i RAR Nordjylland (internt link) 

Sidst opdateret: 22-05-2023